Archívum

Az ETT Elnökség állásfoglalása az SMO-k (site-management organisations, “vizsgálóhely-szervező/ügyintéző szervezetek”) klinikai gyógyszervizsgálatokban betöltött szerepéről Magyarországon (2010).

Az ETT állásfoglalása a beavatkozással nem járó vizsgálatok végzéséről (2006).

Az ETT állásfoglalása az emberi sejt-, szövet-, DNS- és genetikai adat-bank létrehozásának, működtetésének és használatának jogi és etikai szabályozásáról (2002).

Az ETT állásfoglalása a köldökzsinórvérből nyert őssejtek felhasználásának orvosszakmai, etikai és jogi hátteréről (2002).

Az ETT TUKEB állásfoglalásai (1990-1999).

 

Az ETT közleménye a Humán Reprodukciós Intézet Kft. (Versys) tevékenysége kapcsán 2 (2014).

Az ETT közleménye a Humán Reprodukciós Intézet Kft. közelmúltban megjelent sajtóközleményei kapcsán 1 (2013).

A Szakmai Kollégium Klinikai Genetikai Tagozatának és Tanácsának állásfoglalása a Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási Kft. által a vizsgálatot kérő etnikai hovatartozásának meghatározása céljából végzett genetikai tesztről (2012).

Az ETT Elnökség 2012. június 7-én, majd július 5-én írt levele a legfőbb ügyészhez a Nagy Gén Kft. genetikai származásvizsgálatával kapcsolatban (2012).

Az ETT Elnökség 2012. július 5-én írt levele a Nagy Gén Kft. jogi képviselőjéhez(2012).

A Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási Kft. nemzetközi felháborodást kiváltó genetikai származásvizsgálata kapcsán megjelent Nature cikk (2012).

A 235/2009. (X. 20.) Kormányrendelet módosulása alapján nincs lehetőség a kutatási protokollok ETT-TUKEB és ETT-HRB általi előzetes véleményezésére, a szakmai-etikai véleményezés az engedélyezés része.
Az ETT-TUKEB és ETT-HRB a hozzá közvetlenül beküldött protokollok tekintetében eljárásra, állásfoglalás adására nem jogosult.
Az engedélyeztetni kívánt kutatási protokollokat az illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek részére kell benyújtani.

Az ETT Elnökség, az ETT Tudományos és Kutatásetikai Bizottság, az ETT Humán Reprodukciós Bizottság, az ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság tagjainak, valamint az ETT Kutatásfejlesztési Bizottság elnökének és alelnökének kinevezése. Egészségügyi Közlöny: 2011.09.06., LXI. Évfolyam, 17. szám (Az Egészségügyi Tudományos Tanács közleménye bizottságai tagjainak névsoráról).

ETT Elnökség tájékoztatása a magyarországi őssejt-kutatásokról (2007).

 

A 2009-2011. évekre szóló tárcaszintű kutatási pályázatokról benyújtott, elfogadott beszámolók összefoglalója.

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években.

HUNGARIAN EUROPAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK