Orvosetika

Országos Etikai Bizottság

Titkárság: Hornyák Alíz
Márton Brigitta
Telefon: (+36 1) 795-2858
(+36 1) 795-3227
E-mail: orvosetika@bm.gov.hu

Az ETT Országos Etikai Bizottság tagja valamennyi vármegyei etikai elnök.

A belügyminiszter 22/2023. (VI. 30.) BM rendelete az Egészségügyi Tudományos Tanácsot érintő egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Magyar Közlöny 2023. évi 97. szám)

A Kormány 318/2023. (VII. 17.) Korm. rendelete az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szembeni etikai eljárás szabályairól (Magyar Közlöny 2023. évi 106. szám)

Vármegyei etikai bizottsági választás


A választásokra 2023. augusztus 1-je és augusztus 15-e között kerül sor, ezen belül a különböző vármegyékben és Budapesten a szavazókörök eltérő időpontokban és helyszíneken működnek. Erről közvetlenül az OKFŐ honlapján tudnak tájékozódni, de az információk elérhetők lesznek az illetékes vármegyei irányító intézmények, illetve a budapesti centrumkórházak honlapján is.

Orvosetikai Kódex


Orvosetikai Kódex

Levelezés az ETT Elnöksége és a MOK Elnöksége között az Orvosetikai Kódex tervezetéről:

Az ETT Elnökség 2023. május 22-én véleményezésre megküldte az Orvosetikai Kódex tervezetét a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnökének: Az ETT Elnökség levele és a Kódex csatolva küldött tervezete.

A MOK elnökségének véleménye két melléklettel 2023. június 5-én érkezett meg az ETT Titkárságára: A MOK Elnökség véleménye és mellékelve a MOK területi szervezetek vélemenye, valamint a MOK OH jogászi véleményezése.

Az ETT Elnöksége a MOK-től kapott észrevételek figyelembe vételével alkotta meg a Kódex végleges változatát, és 2023. június 27-én válaszolt a MOK elnökének: Az ETT Elnökség válasza.