Nemzeti Orvostudományi Kutatási Központ

Elnök: Dr. Dóczi Tamás egyetemi tanár, akadémikus
Titkárság: Gombos Attiláné
Telefon: (+36 1) 795-1192
E-mail: ettv@bm.gov.hu
Tagok: Dr. Andréka Péter mb. főigazgató főorvos
Dr. Bogos Krisztina főigazgató
Dr. Botz Lajos intézetigazgató
Dr. Erőss Lóránd főigazgató főorvos
Dr. Kollár Lajos egyetemi tanár
Dr. Lakatos Péter egyetemi tanár
Dr. Méhes Gábor egyetemi tanár
Dr. Molnár Tamás egyetemi tanár
Dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos
Dr. Nagy Péter tudományos igazgató
Dr. Polgár Csaba főigazgató egyetemi tanár
Dr. Poór Gyula főigazgató akadémikus
Dr. Réthelyi János igazgató egyetemi tanár
Dr. Vályi-Nagy István főigazgató