Nemzetközi ajánlások

A EU 2005/28/EK irányelve a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének tekintetében

Helsinki Nyilatkozat és annak 2013-as módosítása

Oviedói Egyezmény: Az emberi jogokról és a biomedicináról

Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az emberi lény klónozásának tilalmáról

Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről

Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az orvosbiológiai kutatásokról

A Helyes Klinikai Gyakorlat Irányelvei (ICH-GCP)

A EU 2001/20/EK irányelve a gyógyszerekkel és vizsgálati készítményekkel tervezett klinikai kutatásokról