2021 évi TUKEB üléseken kiadott engedélyek

2021. január 26-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Ápolók malnutrícióval kapcsolatos ismeretei és attitűdje
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Akut Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Éva
Cím: A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés interjús vizsgálata klinikai serdülőpopulációban
Kérelmező: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Vizsgálatvezető: Dr. Reinhardt Melinda
Cím: Keratoconus progressziójának vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Szemklinika
Vizsgálatvezető: Dr. Fodor Mariann
Cím: A DJ-1 fehérje funkciójával és funkcióvesztésével összefüggésbe hozható szerkezeti tulajdonságainak mennyiségi vizsgálata a Semmelweis Egyetem Humán Agybank Alzheimer- (AD), Parkinson-kóros (PD) és kontroll szövetmintáiban
Kérelmező: Nemzeti Agykutatási Program 2.0
Vizsgálatvezető: Tóth Gergely
Cím: Viselkedésfüggőségek – a munkaalkoholizmus és az agresszió kapcsolata
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Lajos Péter
Cím: Divatos étrendek vizsgálata a társadalom körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Vékony Blanka
Cím: Multimorbid betegek Vater-papilla és extrahepatikus epeúti carcinomáinak sugárterápiával szerzett tapasztalataink
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Onkoterápiás Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Boronkai Árpád
Cím: Standardizált diuretikus protokoll hatékonyságának vizsgálata akut szívelégtelenségben-megfigyeléses vizsgálat
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Borbély Attila
Cím: Krónikus betegek gondozása új megközelítésben
Kérelmező: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kuna Ágnes
Cím: Kiégés és stressz-szint felmérése a COVID ideje alatt betegellátásban résztvevő radiográfusok körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Árpád
Cím: A magyarországi akut iszkémiás stroke ellátás változása a COVID-19 pandémia során. Járulékos egészségügyi veszteségek
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Böjti Péter Pál
Cím: A szív- és érrendszeri megbetegedések egészségpszichichológiája Az artériás stiffnesst és érelmeszesedést befolyásoló pszicho-szociális rizikófaktorok
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Urbán Róbert
Cím: Demenciával élő személyek jól-lét vizsgálata Magyarországon és Svédországban: Kvalitatív interjúkutatás a hozzátartozók perspektívájából
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balogh Zoltán
Cím: Mentálhigiénés segítő kapcsolatok hatásvizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Török Gábor Pál és Dr. Jáki Zsuzsanna
Cím: A közlekedési baleset elkövetése következtében traumatizált gépjárművezetők járművezetési alkalmasságának alakulása az időmúlás függvényében
Kérelmező: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Fogarasi Mihály és Dr. Major Róbert
Cím: Lizoszomális tárolási megbetegedések okozta krónikus gyulladás patomechanizmusának rendszerbiológiai vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor
Cím: A humán leukocyta antigén kompatibilitás szerepének vizsgálata a gyermekkori májtranszplantáció hosszútávú kimenetelében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Dezsőfi Antal
Cím: Védettség ellenőrzése COVID védőoltást követően immunszupprimált betegek körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Sebészeti Klinika és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Miheller Pál
Cím: Onkológiai betegek pszichológiai vizsgálata: pszichológiai mérőeszközök gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata onkológiai betegpopulációban
Onkológiai betegek általános pszichoszociális felmérése és az Érzelmi Hőmérők teszt magyar mintán történő validálása
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet Rehabilitációs Részleg Onkopszichológiai Munkacsoport
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Péter
Cím: Fehérje tömegspektrometria (MALDI-TOF MS) alkalmazásának lehetőségei emberi és állati maradványok azonosításában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Igazságügyi- és Biztosítás-orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Lászik András
Cím: Behavioural insights on COVID-19 in Hungary (A COVID-19 járványhoz kapcsolódó viselkedésminták vizsgálata Magyarországon)
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet és
Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet, Faludi utcai Mentálhigiéniai Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Purebl György és Dr. Őri Dorottya
Cím: Onkopszichológiai szűrővizsgálat bevezetése a magyarországi onkológiai ellátóhelyeken alvizsgálata:
Distressz megállapítása az átlagpopuláció körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Onkológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Mailáth Mónika
Cím: Fiatalkori pszichés zavarok rizikófaktorainak vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
2021. február 23-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: A Pfizer-Biontech védőoltás hatásosságának monitorozása kórházunk dolgozóinál
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Rojkovich Bernadette
Cím: A pitvarfibrilláció patomechanizmusának morfológiai és immunhisztokémiai vizsgálata ismert kórelőzményű, felnőtt és embrionális/magzati korú humán szíveken, különös tekintettel az extracardialis myocardialis régiókra
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kugler Szilvia és Dr. Nemeskéri Ágnes
Cím: NN7088-4029 pathfinder „Az alfa-turoktokog-pegol (N8-GP) nemzetközi, prospektív, nyílt, nem kontrollált, beavatkozással nem járó, engedélyezés utáni vizsgálata az A típusú vérzékenységben szenvedő betegek vérzéses epizódjainak hosszú távú rutin megelőzése és kezelése során”
Kérelmező: Novo Nordisk Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Nemes László
Cím: Gliomák non-invazív prognosztikai faktorainak meghatározása
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Klekner Álmos
Cím: Az immunogén sejthalál, mint daganatjellemző, prognosztikai szerepének vizsgálata melanomában
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Bőrgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Emri Gabriella
Cím: Deréktáji fájdalommal kapcsolatos tudás felmérése táncpedagógusok, sportszakemberek körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Járomi Melinda
Cím: A Covid19 hatása a sportolási szokásokra és a mentális egészségre a magyar lakosság körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tóth Mónika Ditta
Cím: Várandósok egészségmagatartásának vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Jávorné Dr. Erdei Renáta
Cím: A nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) molekuláris klasszifikációja 4045 magyarországi eset átfogó elemzésével
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet, Daganatpatológiai központ, Sebészeti és Molekuláris Pathológiai Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Tóth Erika
Cím: Morális érzelmek és önegyüttérzés hatása a gyászfolyamatra
Kérelmező: ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Vizin Gabriella
Cím: A Covid-19 járvány hatása a gyógyszerész szakmára és a magyar gyógyszerészek mentális egészségére
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Susánszky Éva
Cím: Szívinfarktuson átesett betegek egészségtámogatásra épülő 12 hónapos rehabilitációs programjának nyomon követése
Kérelmező: Gottsegen György Alapítvány az Országos Kardiológiai Intézetért
Vizsgálatvezető: Dr. Andréka Péter
Cím: Retrospektív analízisek az Országos Onkológiai lntézet Bőrgyógyászati Onkológiai Osztályának melanoma miatt kezelt betegeinél
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Liszkay Gabriella
Cím: Sürgősségi thoracostoma a prehospitális gyakorlatban, 5 éves utánkövetés
Kérelmező: Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Hetzman T. László
Cím: Internet és videojáték-használat életmódi vonatkozásai 18 év felettiek körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kőrösiné Dr. Horváth Edina
Cím: A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg ellátásban kezelt COVID-19 betegek epidemiológiai elemzése
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Paulik Edit
Cím: A COVID-19 elleni védőoltások eredményességének meghatározása Magyarországon a 2021-2024.években. Háziorvosok és kórházak részvételével zajló epidemiológiai vizsgálat terve
Kérelmező: Semmelweis Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Oroszi Beatrix
Cím: Mentális és szociális stressz szintet becslő modell kifejlesztése
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. habil Kósa István
Cím: Digitális mobilalkalmazás használhatóságának és hatékonyságának vizsgálata elektív műtétek vonatkozásában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz Sebészeti és Invazív Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szijártó Attila
Cím: A versengő attitűd és a konfliktuskezelés jellegzetességeinek összefüggései élvonalbeli röplabdázók körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Tari-Keresztes Noémi
Cím: A gerinc metasztázisok kezelésének és kimenetelének vizsgálata egy multicentrikus prospektív regiszter segítségével – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
Cím: Nemzetközi prospektív primer gerincdaganat regiszter primary tumor research and outcome network (PTRON) – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
Cím: A trauma kérdőíves diagnosztikus eszközének (PCL-5) pszichometriai és utánkövetéses vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kaló Zsuzsa
Cím: Fiatalkori pszichés zavarok rizikófaktorainak vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
2021. február 23-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Hypophysis daganatok molekuláris genetikai vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Butz Henriette
Cím: A hazai mentőszolgálat térségi teljesítményének vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kalasné Dr. Bíró Klára
Cím: Európai Helicobacter pylori regiszter: prospektív nemzetközi multicentrikus adatbázis összeállítása
Kérelmező: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKNP Kft. Gasztroenterológia
Vizsgálatvezető: Dr. Buzás György Miklós
Cím: A gerinc metasztázisok kezelésének és kimenetelének vizsgálata egy multicentrikus prospektív regiszter segítségével
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
Cím: Nemzetközi prospektív primer gerincdaganat regiszter primary tumor research and outcome network (PTRON)
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
2021. március 30-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Koronavírusos lélegeztetett betegek pszichés vezetése – pozitív szuggesztiókon alapuló tájékoztatás előre rögzített hanganyagokkal – hatásvizsgálat
Kérelmező: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Hajdu Judit
Cím: A multidimenzionális dot-plot használatának előnyei hemato-onkológiai malignitások diagnosztikájában
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai KK Nagyerdei Campus Laboratóriumi Medicina
Vizsgálatvezető: Dr. Hevessy Zsuzsanna
Cím: Az ápolók lelki leterheltségének vizsgálata az egyes osztályok vonatkozásában
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Raposa László Bence
Cím: A COVID-19 és a szezonális influenza oltáshoz való hozzáállásának vizsgálata a magyar lakosok körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Belicza Éva
Cím: Az egészség és életminőség fontos területei atópiás dermatitiszben
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Rencz Fanni
Cím: Immunológiai és gyulladásos biomarkerek vizsgálata “long COVID szindrómás” betegekben
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Büki András
Cím: Az agyi aneurysmák kialakulásának okai és ellátásának módjai
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Ápolási Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Tulkán Ibolya
Cím: Védettség ellenőrzése COVID védőoltást követően immunszupprimált hajas sejtes leukémiás betegek körében
Kérelmező: Onko-Hematológiai Betegekért Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Demeter Judit
Cím: A szívinfarktus epidemiológiai adatainak, betegek ellátásának és prognózisának vizsgálata a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adatainak elemzésével. A vizsgálat kiterjed az egyes beavatkozások eredményességének, valamint a betegek gyógyszer adherenciájának vizsgálatára – módosítási kérelem
Kérelmező: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Jánosi András
Cím: Az egészség és a funkcionalitás vizsgálata infekció idején. A COVID-19 pandémia hatása a mentális egészségre (Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT). Impact of teh COVID-19 pandemic on physical and mental well-being: a global survey – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bitter István
2021. március 30-i ülésen elfogadott beszámoló jelentés
Cím: A csont ásványianyag-sűrűség prospektív, megfigyeléses vizsgálata miómában vagy endometriózisban szenvedő nőknél
Kérelmező: PRA Health Sciences
Vizsgálatvezető: Dr. Zatik János
2021. április 13-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Humán fibroblaszt sejtek direkt in vitro transzdifferenciáltatása indukált neuronokká az öregedés, valamint az öregedéshez köthető neurodegeneratív betegségek vizsgálata céljából
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Pircs Karolina
Cím: Ex vivo humán agyszövetminták vizsgálata az öregedés, valamint az öregedéshez köthető neurodegeneratív betegségek vizsgálata céljából
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Pircs Karolina
Cím: Inhalációs kortikoszteroid hatása a tüdőrák kialakulására, COPD-s betegek körében. Retrospektív adatelemzés NEAK adatbázis alapján
Kérelmező: Chiesi Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Tamási Lilla
Cím: Kérdőíves felmérés a COVID-19 járvány hatásáról, és az infekció lefolyásáról gyulladásos bélbetegségben
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Molnár Tamás
Cím: A nyelészavar ágy melletti vizsgálata stroke-betegeknél. A Gugging Swallowing Screen (GUSS) magyar nyelvű adaptációja és validálása
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balogh Zoltán
Cím: Nem specifikus degeneratív derékfájdalom interdiszciplináris multimodális kezelésének biztonságossága és hatékonysága
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ, a Budai Egészségközpont Kft. Szakkórháza
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Péter Pál
Cím: Pszichoterápiás kezelési programban részt vevő betegek pszichodiagnosztikai vizsgálata az alkalmazott pszichoterápiás technikákkal összefüggésben
Kérelmező: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Csigó Katalin
Cím: A gyermekkori palliatív ellátás kommunikációs kihívásai –módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ottóffy Gábor
Cím: Cukorbetegségben szenvedő betegek nem gyógyszeres beavatkozás mellett történő túlélésének nyomon követése életmód és terápiás együttműködésre ható változók vizsgálatával
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ és a
Debreceni Egyetem Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Páll Dénes
Cím: Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során
Kérelmező: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Fazekas Gábor
Cím: Onkológiai betegellátásban dolgozók kiégési szintjének felmérése
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Petőné Dr. Csima Melinda
Cím: A vizuális kontextus implicit hatása a neglect szindróma alatt
Kérelmező: Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Gaál Zsófia Anna
Cím: A bakteriális húgyúti kórokozók és a furazidin érzékenység Európai Feltáró Vizsgálata – beavatkozással nem járó in vitro vizsgálat (FUSE)
Kérelmező: CPS Cortex Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Bezzegh Katalin és Dr. Korányi László
Cím: Szegedi fejfájás regiszter
Kérelmező: Magyar Fejfájás Társaság
Vizsgálatvezető: Dr. Vécsei László
Cím: A cardiopulmonalis resuscitatio körülményeinek, epidemiológiai és mortalitási mutatóinak, prognosztikai értékeinek vizsgálata Budapesten és Pest megyében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Zima Endre
Cím: HULC Projekt- Magyar diagnosztizálatlan tüdőrákos betegek – Retrospektív, megfigyelésen alapuló vizsgálat a Magyar Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisainak felhasználásával
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Zoltán
Cím: A szívtranszplantációt követő rejekció proteomikai vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Merkely Béla
Cím: HOPE (Hungarian Occurrence and burden of Pneumococcal disease in Elders and immunocompromised adults) vizsgálat – A pneumococcus okozta betegségek előfordulása és betegségterhe magyar időskorúak és immunhiányos felnőttek körében
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Zoltán
Cím: A szubepidermális hólyagképződés patomechanizmusának ex vivo vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Mócsai Attila
Cím: Stressz-szint és szakmai életminőség mérése COVID-19 pandémia idején a magyarországi egészségügyi szakdolgozók körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Petőné Dr. Csima Melinda
Cím: A post-transzplantációs graft-károsodás korai kimutatása donor specifikus szabad plazma DNS nagy érzékenységű amplifikációjával
Kérelmező: NKFIH OTKA
Vizsgálatvezető: Dr. Tordai Attila
Cím: A kijárási korlátozások és az elektronikai távoktatás együttes hatása a középiskolások fizikai teljesítményére, motivációjára
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Ihász Ferenc
Cím: Gyógyszerallergia prevalenciájának, jellemzőinek feltárása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Benkő Ria
Cím: MASZK – Magyar Adatszolgáltató Kérdőív
Kérelmező: Bolyai Intézet Szegedi Tudományegyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Röst Gergely
Cím: CoMix kérdőív
Kérelmező: Bolyai Intézet Szegedi Tudományegyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Röst Gergely
Cím: COVID-19 asszociált coagulopathia vizsgálata terhességben
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Bagoly Zsuzsa
Cím: Mikrokimérizmus kimutatás szerepe a hematopoietikus őssejt transzplantáció és sejtterápiás kezelések követésében
Kérelmező: Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Vályi-Nagy István
Cím: A gyulladásos bélbetegségben szenvedő serdülők tranzíciós ellátása – multicentrikus, prospektív, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálata (TRANS-IBD) – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Sarlós Patrícia
2021. április 13-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Retrospektív, nemzetközi gyógyszer-felhasználási vizsgálat (DUS) a hidroxi-etil-keményítő-tartalmú (HES) infúziós oldatok vizsgálatára HES-akkreditált európai (EU) kórházakban kockázatminimalizáló intézkedések bevezetése után
Kérelmező: PRA Magyarország Kutatás-Fejlesztési Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Csomós Ákos
Cím: Bal pitvari fülcsezárás hosszútávú utánkövetése: biztonság és eredményesség vizsgálata
Kérelmező: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Zádori Anita
Cím: A gyermekkori palliatív ellátás kommunikációs kihívásai
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ottóffy Gábor
Cím: Egészségügyi Világszervezet – Európai Régió: Gyermek Tápláltsági Állapot Vizsgálat
Kérelmező: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Viktória Anna
Cím: GlobalSurg_CovidSurg Week
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Mersich Tamás
Cím: Clostridium difficle fertőzés kockázati tényezőinek megfigyeléses vizsgálata hasmenéses megbetegedésben szenvedő kórházi betegek körében
Kérelmező: Nemzeti Népegészségügyi Központ, Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály
Vizsgálatvezető: Dr. Kurcz Andrea
2021. április 27-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Anatómiai felsővégtag-autopsia biomimetikus protézisfejlesztéshez
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia és Bionikai Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Cserey György
Cím: A kognitív funkciózavarral járó állapotok diagnosztizálását segítő mérőeszközök magyar adaptációja és validálása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Pszichiátriai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kálmán János
Cím: Potenciálisan anaphylactogén anti-polietilén glikol (PEG) ellenes antitestek mérése a hazai véradók es COVID-19 ellenes vakcináltak vérében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Szebeni János
Cím: Ritka betegségek természetes lefolyásának vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Orvosi Genetikai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Hadzsiev Kinga és Dr. Berenténé Dr. Bene Judit
Cím: 1-es típusú diabeteses gyermekek és a gondozó szülők életminőségének és attitűdjének vizsgálata
Kérelmező: Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) Egészségügyi Közgazdaságtan Kutatóközpont
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: A testi tudatosság minőségei és a testtudati technikák alkalmazásának összefüggései a mentalizációs kapacitással. A színházterápia mint testtudati technika hatékonyságának vizsgálata felépülési és lélektani folyamatokban
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológiai tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Fehér Pálma Virág
Cím: Anyai tapasztalatok a szülés környéki időszak intézményi támogatásáról kutatás
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bóné Veronika
Cím: Változások az ízérzékelésben és az ételpreferenciákban a COVID-19 fertőzés hatására
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Raposa László Bence
Cím: Publikációs döntések az orvos-és egészségtudomány területén (kérdőíves felmérés)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Magyar Cochrane Tagozat
Vizsgálatvezető: Dr. Lohner Szimonetta
Cím: PERMEAB 2021 “Humán orrnyálkahártya felhasználásával történő hatóanyag diffúzió vizsgálatok horizontális diffúziós készülék és Raman térképezés alkalmazásával
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bella Zsolt és Dr. Ambrus Rita
Cím: Udvariassági stratégiák autizmus spektrum zavarban: homlokzatfenyegető aktusok tipikus és atipikus nyelvhasználók körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem BTK Általános Nyelvészeti Tanszék Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport
Vizsgálatvezető: Dr. Ivaskó Lívia
Cím: Társas támogatás és jóllét, segítő foglalkozású szakemberek körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Albert Fruzsina és Dr. Danis Ildikó
Cím: Az orvosi betegtájékoztatás nyelvészeti elemzése
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Alkalmazott Nyelvészeti tanszék Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Kuna Ágnes
Cím: Retrospektív real-world elemzés a rosszindulatú urothelialis daganatok epidemiologiájáról a NEAK finanszírozási adatbázis alapján (RAMU projekt)
Real-world retrospective analysis on the epidemiology of malignant urothelial tumors on the basis of countrywide Hungarian claim database (RAMU project)
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Géczi Lajos
Cím: Indukált pluripotens őssejtek (IPS) előállítása humán szomatikus eredetű mintákból
Kérelmező: BioTalentum Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Dinnyés András
Cím: HELP3.2 – A tüdőrákos betegek betegútjának értékelése Magyarországon
Kérelmező: MSD Pharma Hungary
Vizsgálatvezető: Dr. Vastag Aladár
Cím: A diatómák vizsgálata a vízbefulladásos halálozások esetében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Lászik András
Cím: TISZA Regiszter-Klinikai és képalkotó diagnosztikai kockázati paraméterek vizsgálata a hosszútávon bekövetkező kardiovaszkuláris eseményekre
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ruzsa Zoltán
Cím: Perfekcionizmus és öngyilkos magatartás figyelemhiányos az ADHD-val diagnosztizált serdülők körében – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: Fiatalkori pszichés zavarok rizikófaktorainak vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: Autizmusban érintett gyermekek életminőségének vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: Új értónus szabályozó folyamatok azonosítása humán szívkoszorúérben – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Benyó Zoltán
2021. április 27-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Új hematológiai markerek bevezetésének lehetősége a szepszis diagnosztikájában
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Diagnosztikai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Stromájer-Rácz Tímea és Dr. Rajnics Péter
Cím: A krónikus stressz kitettsége és a szorongás vizsgálata középiskolások körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Diagnosztikai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Stromájer-Rácz Tímea
2021. május 18-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: A tanulási eredményesség és az észlelt stressz a mentálhigiénés tényezők függvényében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Deutsch Krisztina és Dr. Birkás Béla
Cím: Obstruktív tüdőbetegségek retrospektív adatelemzéses vizsgálat 2021
Kérelmező: Medical Scan Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Tamási Lilla
Cím: Genetikai vizsgálatok Gorlin-Goltz szindrómában és PEComában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Endokrinológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Igaz Péter
Cím: Telemedicina használata Parkinson betegek gondozásában a COVID-19 járvány alatt
Kérelmező: Orion Pharma Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Norbert
Cím: “COVID-hatás” a hallgatók stressz-szintjére, kiégésére, jövőképére
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Petőné Dr. Csima Melinda
Cím: A borderline személyiségszerveződés (BPO) komplex pszichodiagnosztikája különös tekintettel a Rorschach Performance Assessment Systemre
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Demetrovics Zsolt
Cím: Iskolai terápiás rekreációs program hatásvizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Török Szabolcs
Cím: Szinoviális sejtek vizsgálata rheumatoid arthritisben – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweia Egyetem ÁOK Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Tamás
Cím: A PIK3CA mutációk leíró vizsgálata HR+Her2 – előrehaladott emlőrákos (ABC) betegek körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Novartis Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Rubovszky Gábor
Cím: SHARP (Severe Heterogenous Asthma Registry Patient Centered) Súlyos heterogén asztmával kapcsolatos, páciens-központú, kutatási célú együttműködés – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Csoma Zsuzsanna
2021. május 18-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Kiégés segítő szakmában
Kérelmező: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács János
Cím: A stressz és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata a hemodializált krónikus vesebetegek körében
Kérelmező: FMC Dialízis Center Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Ujhelyi László
Cím: A krónikus veseelégtelenségben szenvedő, hepatitis C vírussal fertőzött betegek interferonmentes kezelésének tapasztalatai a beteg és az ápoló szemszögéből
Kérelmező: FMC Dialízis Center Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Ujhelyi László
2021. június 29-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: A nyelőcsövön keresztül végzett ultrahang és a szív MR szerepének vizsgálata a pitvarfibrilláló betegek optimális kezelésében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Vágó Hajnalka
Cím: Prediktív és prognosztikus markerek, kezelési sorrend hatásának vizsgálata a progressiomentes és teljes túlélésre colorectalis carcinomában szenvedő betegeknél a Nemzeti Rákregiszter és az EESZT adatai alapján
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Tegze Bálint, Dr. Patai Árpád és Dr. Gráf László
Cím: Covid-19 pandémia gyermekek szájegészségére gyakorolt hatásainak felmérése
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika Gyermek és Ifjúsági Fogászati Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Sándor Balázs Attila
Cím: Retrospektív adatgyűjtés a Magyarországi SM centrumok és a Duna Szimpózium tagországai SM betegek ellátásáról: betegszám, terápiás lehetőségek, MRI adatok, liquor paraméterek
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent- Györgyi Albert KK Neurológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Vécsei László és Dr. Bencsik Krisztina
Cím: Gyulladásos markerek prognosztikai és diagnosztikai jelentőségének vizsgálata thymus epitheliális daganatokban: multicentrikus nemzetközi vizsgálat
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet Mellkassebészeti Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Ghimessy Áron Kristóf és Dr. Döme Balázs
Cím: A cukorbetegség kockázatalapú szűrése a háziorvosi praxisban
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Alapellátási Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Várnai Réka
Cím: Influenza védőoltással kapcsolatos felmérés a háziorvosi gyakorlatban
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Alapellátási Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Várnai Réka
Cím: COVID-19 hatása a gasztrointesztinális rendszerre és a májra
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Werling Klára
Cím: A térd elülső keresztszalag szakadását követő rekonstrukciós műtéten átesett betegek mozgásszervi és pszichológiai hátterének vizsgálata a sportba való visszatérésig
Kérelmező: Országos Sportegészségügyi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Helga Gabriella
Cím: Retrospective analysis of the COVID-19 pandemic patients electronic data records (SEARCH Retro) (Dr. Ruszkai Zoltán)
Kérelmező: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Ruszkai Zoltán
Cím: A háziorvosi körzetek betöltetlenségét meghatározó tényezők
Kérelmező: KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bíró Anikó
Cím: CHORALIS: akut aranyérbetegség értékelése nemzetközi vizsgálat.
Prospektív, obszervációs (beavatkozással nem járó), nemzetközi vizsgálat a konzervatív terápiák hatásosságának értékelésére az aranyérbetegség akut fázisában
Kérelmező: Servier Affaires Médicales Servier megbízásából: a Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Csiki Zoltán
Cím: B-sejtes non-Hodgkin limfómák térbeli heterogenitásának és klonális evolúciójának vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem, HCEMM, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Vizsgálatvezető: Dr. Bödör Csaba
Cím: Közösségi hálózatok és az antidepresszánsok fogyasztásának összefüggései
Kérelmező: KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Lengyel Balázs
Cím: COVID-19 Diagnosztika és Terápia – egyesített platform megközelítés
Kérelmező: RoLink Biotechnology Kutatás-fejlesztési Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Nacsa János
Cím: Ideiglenesen beültetésre kerülő, autológ szöveti kapszulát létrehozó eszköz biztonságossági vizsgálata önkéntesek részvételével
Kérelmező: VACIS B.V. megbízásából: a Research Professionals Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Bende Balázs
Cím: HuGE vizsgálat – Hungarian Gastroenteritis vizsgálat
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Mészner Zsófia
Cím: Neutralizáló aktivitás vizsgálata virális Ad5 típusú AAV (adeno-associated virus) alapú vektorokkal szemben humán szérumból
Kérelmező: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kacskovics Imre
Cím: Újszerű megközelítések a látás helyreállítására és a látásvesztés lassítására
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Arnold és Dr. Roska Botond
Cím: A koherenciaérzet, az egészségmagatartás és a mentális egészségi állapot összefüggéseinek vizsgálata a hospitális és a prehospitális sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet és a
Pécsi Tudományegyetem ETK Kaposvári Képzési Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Deutsch Krisztina és Dr. Stromájer-Rácz Tímea
Cím: Alexitímia a hipertóniás, diabéteszes és pajzsmirigybetegek körében
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Dóra Csilla
Cím: Beültethető orvosi eszközökkel (implantátumokkal) kapcsolatos ismeretek és attitűdök a hazai lakosság körében
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus Institute for Advanced Studies
Vizsgálatvezető: Dr. Zrubka Zsombor
Cím: Táplálkozási szokások és otthoni kertészkedés. A konyhakerti művelés és a zöldség-gyümölcs fogyasztás vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Népegészség- és Járványtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bárdos Helga
Cím: A Covid-19 halálesetek elemzése, SARS-CoV-2 vakcináció szövődményei, post mortem patomorfológiai, toxikológiai és klinikai laboratóriumi vizsgálatok, igazságügyi orvosszekértői elemzések
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Törő Klára Andrea
Cím: Hungarostudy2021 országos lakossági egészségiállapot felmérés
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Purebl György
Cím: Az egészségkárosodás hátterében lévő negatív gyermekkori élmények vizsgálata
Kérelmező: Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Makara Mihály
Cím: Válogatott versenyzők sporthoz kötődő egészségtudatosságának felmérése
Kérelmező: Országos Sportegészségügyi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Helga Gabriella
Cím: Válogatott versenyzők mentális állapotának felmérése a sportba való visszatérést megelőzően
Kérelmező: Országos Sportegészségügyi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Helga Gabriella
Cím: A véralvadás homeosztázisában, valamint a véralvadási faktorok és az immunválaszban fontos szerepet játszó szérum fehérjék glikozilációjában bekövetkező változások tanulmányozása COVID-19 fertőzést követően
Kérelmező: The Association for Regional Cooperation in the Fields of Health, Science and Technology RECOOP HST Association
Vizsgálatvezető: Dr. Guttman András
Cím: A COVID-19 lefolyását és kimenetelét befolyásoló paraméterek vizsgálata – COVIDATAS
Kérelmező: Semmelweis Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Merkely Béla
Cím: Hátrányos helyzetű, speciális igényű csoportok életminősége az egészségi állapot tükrében
Kérelmező: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Vizsgálatvezető: Jávorné Dr. Erdei Renáta
Cím: Módosított gyermek szorongás és depresszió skála (Revised Children’s Anxiety and Depression Scale (RCADS)) magyar nyelvű fordításának validálása és pszichometriai értékelése
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Ádám Szilvia
Cím: A radiomikai adatok patológiai megfeleltetése post mortem CT vizsgálatokban (Dr. Kiss András)
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss András
Cím: SARS-CoV-2 fertőzés okozta long-COVID multidiszciplináris prospektív vizsgálata gyermekkorban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor
Cím: Emlőcarcinomák májmetasztázisainak retrospektív klinikai, szövettani és molekuláris jellemzése – OLiver Breast Retro (Dr. Kulka Janina)
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kulka Janina
Cím: iCMLf-CML and COVID-19 Case Collection Form
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Demeter Judit
Cím: A post-transzplantációs graft-károsodás korai kimutatása donor specifikus szabad plazma DNS nagy érzékenységű amplifikációjával – módosítási kérelem
Kérelmező: NKFIH OTKA
Vizsgálatvezető: Dr. Tordai Attila
Cím: A gerinc metasztázisok kezelésének és kimenetelének vizsgálata egy multicentrikus prospektív regiszter segítségével – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
Cím: Nemzetközi prospektív primer gerincdaganat regiszter primary tumor research and outcome network (PTRON) – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
Cím: Koronavírusos lélegeztetett betegek pszichés vezetése – pozitív szuggesztiókon alapuló tájékoztatás előre rögzített hanganyagokkal – hatásvizsgálat – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Hajdu Judit
Cím: SARS-CoV-2 fertőzés pathomechanizmusának vizsgálata patológiai és igazságügyi orvostani vizsgálatra kerülő humán szövemintákon.
Alcím: Térbeni génexpressziós elemzés a SARS-CoV-2 vírusinfekció során létrejött szöveti reakciók megismerésére, különös tekintettel a tüdő, szív és a szaglóhám vonatkozásában – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss András
Cím: A versengő attitűd és a konfliktuskezelés jellegzetességeinek összefüggései élvonalbeli röplabdázók körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Tari-Keresztes Noéni
Cím: A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg ellátásban kezelt COVID-19 betegek epidemiológiai elemzése – módosítási kérelem
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Paulik Edit
Cím: Autizmusban érintett gyermekek életminőségének vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
2021. június 29-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: A Rheumatoid Arthritis Ellátási Standardjainak alkalmazása Európában – a betegek szemszögéből
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Rojkovich Bernadette
Cím: Szociális biztonság és juttatásokhoz való hozzájutás rheumatoid arthritis-szel összefüggő betegállomány vagy munkaképesség csökkenés esetén különböző európai országokban. A Rheumatoid Arthritis Ellátási Standardjainak alkalmazása Európában – a betegek szemszögéből Nemzetközi kérdőíves kutatás Nemzetközi kérdőíves kutatás
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Rojkovich Bernadette
Cím: A testedzésfüggőségre való hajlam és különböző személyiségvonások összefüggéseinek vizsgálata
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. habil Lajos Péter
Cím: Koleszterinszint csökkentő gyógyszerek adherencia attitűdjének vizsgálata a Visegrádi országokban
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kalasné Dr. Bíró Klára
Cím: A betegközpontúság és empátia szerepének kutatása az orvosi vizsgálatok során a Visegrádi országokban
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kalasné Dr. Bíró Klára
Cím: Depresszió és öngyilkossági gondolatok felmérése gyulladásos bélbetegségben szenvedő felnőttek és serdülők körében – multicentrikus tanulmány
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK I. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Molnár Tamás
Cím: Közösségi hálózatok és az antidepresszánsok fogyasztásának összefüggései
Kérelmező: KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Lengyel Balázs
Cím: Problémás online számítógépes játékhasználat a játékmotivációk, a pszichoaktív szerhasználat és a patopszichológia tükrében
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. habil Lajos Péter
2021. augusztus 31-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Long COVID szindrómában szenvedő gyermekek tüneteinek, klinikumának, laboreltéréseinek, szövődményeinek hosszútávú, folyamatos követése
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Krivácsy Péter és Dr. Szabó Attila
Cím: Colorectalis daganatok kezelésének cardiovascularis vonatkozásai, rizikó és komorbiditás felmérése, betegek követése, kemoterápiás kezeléshez köthető akut eltérések vizsgálata EKG-val és Holter készülékkel (COLOVASC vizsgálat).
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Pozsonyi Zoltán
Cím: A népegészségügyi termékadó hatása a szívinfarktusos megbetegedések gyakoriságára, és az elhízásra
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Alapellátási Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Várnai Réka
Cím: Kataláz enzim aktivitás meghatározása különböző megbetegedésekben
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet, Radiológia nem önálló tanszék
Vizsgálatvezető: Nyesténé Dr. Nagy Teréz
Cím: A fej-nyak régió daganataival kapcsolatos tájékozottság kérdőíves felmérése orvosok, fogorvosok és hallgatók körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem FOK
Vizsgálatvezető: Dr. Antal Márk
Cím: A fokozódó mértékű üdítő- és energiaital-fogyasztás okainak vizsgálata az általános iskolás diákok körében
Kérelmező: PTE ÁOK Dr. Szolcsányi János Kutatási Alap
Vizsgálatvezető: Dr. Girán János
Cím: Prospektív multicentrikus kohorsz vizsgálat az axilláris staging különböző sebészeti módszereinek (sentinel nyirokcsomó biopszia, célzott axilláris disszekció, axilláris disszekció) értékelésére klinikailag nyirokcsomó pozitív, neoadjuváns kemoterápiában részesülő emlőrákos betegeknél
Kérelmező: Clinical Research Coordination Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Mátrai Zoltán
Cím: Méhnyak tumoros páciensek sugárérzékenységének előrejelzése a mellékhatások okozta panaszok és az ellátási költségek csökkentésének céljából
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Jurányi Zsolt
Cím: Sugár- és kemoterápia hatékonyságának és mellékhatásainak biomarker kutatása tripla negatív emlőrákban szenvedő betegeknél
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Jurányi Zsolt
Cím: Inzulinérzékenység és hőfelszabadító képesség molekulás hátterének vizsgálata különböző humán zsírszöveti területekről származó
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bartáné Dr. Tóth Beáta
Cím: Az internalizáló és/vagy externalizáló zavarral diagnosztizált gyermekek/serdülők pszichés nehézségeinek életminőségének és rezilienciájának vizsgálata
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina
Cím: A tetoválások pszichés háttere
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichotrápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Osváth Péter
Cím: Egészségügyi adminisztratív adatok retrospektív elemzése a magyarországi neurológiai betegségteher felmérésére
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Neurológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bereczki Dániel
Cím: A Fix N Fuse Spinal System intervertebrális fúziós gerincimplantátumok biztonságossági és teljesítőképességi vizsgálata
Kérelmező: Fix N Fuse Medical Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Barzó Pál
Cím: A d-CPSS nagyérokklúzió skála prehospitális
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika Stroke Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Szapáry László
Cím: A mentális egészség hatása a menstruációs ciklusra a pandémia idején
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Zelena Dóra
Cím: A COVID-19 1-2-3/4 hullámainak vizsgálata a Budai Egészségközpont járóbetegellátásában fellelhető adatok alapján
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Veres Dániel Sándor
Cím: Otthoni fizikai tréninggel a szív- érrendszeri kockázat csökkentésére
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kósa István
Cím: Fiatalkori pszichés zavarok rizikófaktorainak vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Vadaskert Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: HLS 19 Projekt: Lakossági egészségműveltség felmérés 2019-21 – módosítási kérelem
Kérelmező: EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Vizsgálatvezető: Dr. Bíró Éva
Cím: EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt “B komponens” telemedicina pilot – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Kórházi Főigazgatóság
Vizsgálatvezető: Dr. Kósa István
2021. augusztus 31-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Viselkedésbiológiai Rugalmatlanság, mint a fiatalkori kezdetű depresszió rizikótényezője – meghosszabbított kutatás
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kapornai Krisztina
Cím: A posztoperatív fájdalomcsillapítás eredményességének összehasonlítása az Acute Pain Service teamet működtető és nem működtető kórházak között
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lám Judit
Cím: A Pfizer-Biontech védőoltás hatásosságának monitorozása kórházunk dolgozóinál
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Reumatológiai-Immunológiai Centruma
Vizsgálatvezető: Dr. Rojkovich Bernadette
Cím: Otthoni fizikai tréninggel a szív- érrendszeri kockázat csökkentésére
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kósa István
2021. szeptember 28-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Enyhe, akut felső légúti fertőzésben szenvedő betegek adatainak retrospektív értékelése klinikai, virológiai és szerológiai szempontból
Kérelmező: Complex Medical Centre Zrt./CMC Déli Klinika Budapest
Vizsgálatvezető: Dr. Lakatos Botond
Cím: Nemzetközi transzanális teljes mesorectum excisio (TaTME) regiszter
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bánky Balázs
Cím: A hazai (Fővárosi, Pest megyei) lakosság fogászati állapotának felmérése boncolási mintából
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Arc-Állcsont és Szájsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Piffkó József
Cím: Intenzív ellátást igénylő koraszülöttek és újszülöttek hosszútávú minőségi túlélésének vizsgálata epidemiológiai módszerekkel
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neonatológiai Tanszéki Csoport
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Miklós
Cím: A kismedencei szervek süllyedése és a női vizeletinkontinencia konzervatív és sebészi kezelésének vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Farkas Bálint
Cím: Fizikai környezet akadálymentesítésének hatása a demens beteget gondozó elsődleges családtag pszichés stressz terhelődésére
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Ádám Szilvia
Cím: Az énhatékonyság és a mozgás rendszerességének javítása krónikus fájdalommal élő gyermekeknél
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Ádám Szilvia
Cím: Hatóanyag szállító nanokapszulák és bioszenzorok kifejlesztése eritrocita-membránból
Kérelmező: Eötvös Loránd Kutatóhálózat – Természettudományi Kutatóközpont Anyag és Környezetkémiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bóta Attila
Cím: Kardiometabolikus megbetegedések táplálkozási kockázatát szűrő rövid kérdőív kifejlesztése
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Népegészség- és Járványtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bárdos Helga
Cím: Magyar pedagógusok tudásszintjének és segítségnyújtási attitűdjének vizsgálata az ételallergiák és ételintoleranciák vonatkozásában
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Raposa László Bence
Cím: Nemzetközi, keresztmetszeti és retrospektív adatgyűjtéses vizsgálat, rutin szisztémás és nem szisztémás kezelésben részesülő atópiás dermatitisben szenvedő betegek tüneti súlyosságának és életminőségének meghatározására (ESSENTIAL-AD)
Kérelmező: AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Szegedi Andrea
Cím: Mutagénérzékenység vizsgálata szájüregi leuklopákiás betegeknél és leuklopákiával társult orális laphámrákos betegeknél
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Polgár Csaba
Cím: Anyai tapasztalatok a szülés környéki időszak intézményi támogatásáról kutatás – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bóné Veronika
Cím: A Pfizer-Biontech védőoltás hatásosságának monitorozása kórházunk dolgozóinál – módosítási kérelem
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Reumatológiai-Immunológiai Centruma, Központi Laboratórium
Vizsgálatvezető: Dr. Rojkovich Bernadette
Cím: GYERE – Gyermekek Egészsége Program keretén belül megvalósuló 6-12 éves gyermekek testmagasságának és testsúlyának felmérése – módosítási kérelem
Kérelmező: Nestlé Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Szűcs Zsuzsanna
Cím: A neuropathia előfordulásának és ellátásának nyílt, többközpontú, beavatkozással nem járó, obszervációs vizsgálat – módosítási kérelem
Kérelmező: Wörwag Pharma Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Várkonyi Tamás
2021. október 26-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: A betegutak, a betegbiztonság és a szolgáltatás szervezésének optimalizálása helymeghatározást lehetővé tevő karkötő és Big data adatelemzés alkalmazásával a járóbeteg ellátásban
Kérelmező: Opti-Cost Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Alexin Zoltán
Cím: Long-COVID-19 betegek vizsgálata nemzetközi együttműködésben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pulmonológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Müller Veronika
Cím: Indocyanin-zöld (ICG) fluoreszcencia használhatóságának vizsgálata a colorectalis nyirokcsomók az ex vivo pathológiai disszekcióban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bánky Balázs
Cím: Nem kódoló RNS-ek vizsgálata mellékvesevéna-katéterezés során nyert vérmintákban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Endokrinológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Igaz Péter
Cím: Fiziológiás és epilepsziás aktivitás vizsgálata emberi agykéregben, in vitro körülmények között
Kérelmező: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóintézet Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet és az
Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Wittner Lucia és
Dr. Erőss Loránd
Cím: Fiziológiás és epilepsziás aktivitás hosszú távú vizsgálata emberi agykérgi mintákból készített organotipikus szelettenyészeten
Kérelmező: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóintézet Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet és az
Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Wittner Lucia és
Dr. Erőss Loránd
Cím: A szoptatás közösségi támogatottsága
Kérelmező: Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság
Vizsgálatvezető: Ungváry Renáta
Cím: Daganatspecifikus molekuláris genetikai eltérések vizsgálata kórszövettani és “liquid biopsiás” mintákból
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Pathológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Méhes Gábor
Cím: Fenyegető vasospazmus előrejelzése serum biomarkerek segítségével subarachnoidális vérzésen átesett betegeknél
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Idegsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Csécsei Péter
Cím: Lakossági mentális egészség alakulása a koronavírus-járvány hatására
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Vizin Gabriella
Cím: Idegrendszeri rendellenesség következtében fellépő felső végtagi mozgáskoordinációs zavarok vizsgálata mélységi kamerák segítségével
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Cserey György
Cím: Különféle fogászati restaurációs eljárásokkal elérhető adhéziós erő és a kompozit tömőanyagok zsugorodása okozta feszültség közötti összefüggés in vitro vizsgálata mély, I. osztályú kavitások esetén
Kérelmező: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Anyagtudományi és Technológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Varbai Balázs
Cím: Pedagógusok egészségnevelő tevékenységének összefüggése saját egészségükkel, különös tekintettel a mentális egészségükre
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ETSZK Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Tobak Orsolya
Cím: A burnout szindróma előfordulásának felmérése fogorvostan-hallgatók körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Pszichiátriai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Domján Nóra
Cím: A Covid-19-pandémia hatásait a 18-65 éves magyar lakosság körében vizsgáló feltáró jellegű, online kérdőíves kutatás
Kérelmező: Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Csizmady Adrienne és
Albert Fruzsina
Cím: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar hallgatóinak és dolgozóinak komfort- és jól-létérzetét befolyásoló tényezők fejlesztése
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss István
Cím: Új, KCNA3 csatornára specifikus, autoimmun mechanizmust gátló molekulák fejlesztése
Kérelmező: Vascular Venture Research Group (Vascular Kutatócsoport)
Vizsgálatvezető: Dr. Farkas Sándor és
Szekér Patrik
Cím: Mentális Egészség Szimpózium: a mentális egészséghez kapcsolódó kezdeményezések, források vizsgálata és fejlesztése
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Bárány Petra
Cím: Orvostanhallgatók mentális egészsége
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth-Sarródi Andrea
Cím: DiGeorge-szindrómára jellemző fenotípus és a genetikai háttér közötti összefüggés feltérképezése multidiszciplináris utánkövetéses vizsgálattal
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor
Cím: Fájdalom patofiziológiai mechanizmusainak komplex vizsgálata reumatológiai kórképekben – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy György
2021. október 26-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: A magyarországi szkizofrén betegek epidemiológiai elemzése és antipszihotikus kezelésük feltérképezése a 2005-2018-as időszakban
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Bitter István
Cím: Lymphoid szövetek és solid tumorok molekuláris markereinek vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Pathológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Méhes Gábor
2021. november 30-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: A “Smartphone Addiction Scale” és “Smartphone Addiction Scale – Short Version” magyar nyelvű validálása
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Császár Gabriella
Cím: Magyarországi és határon túli magyar iskola és óvoda pedagógusok dentális tudásának felmérése
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó
Cím: Koronária CT alapú kardiovaszkuláris kockázatbecslés: egy nemzetközi multicentrikus regiszter vizsgálat (Coronary CT Angiography Evaluation For Evaluation of Clinical Outcomes: An International, Multicenter Registry – CONFIRM2 – Study)
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Orvosi Képalkotó Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Maurovich-Horvat Pál
Cím: A koronária plakkterheltség és a magas kockázatú plakkok prognosztikai jelentősége a lumenszűkülettel szemben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Orvosi Képalkotó Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Maurovich-Horvat Pál
Cím: A Neck Disability Index fordítása és validálása a magyar népesség körében nem-specifikus nyakfájdalom esetén
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Fizioterápiás Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Domján Andrea
Cím: Lakásotthoni teamek intenzív pszichológusi támogatásának hatékonyság vizsgálata
Kérelmező: Győr-Moson-Sopron-Megyei Gyermekvédelmi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Major Zsolt Balázs
Cím: Az esékenység és a kognitív hanyatlás korai jelei: szakkadikus szemmozgások összefüggései a nyelvi és járási esékenységgel
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Pszichiátriai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kálmán János
Cím: Egy prognosztikus 11 gén expressziós profiljának (MelaGenix®) klinikai validálása az AJCC IIIA, IIIB és IIIC alstádiumú kután melanómában szenvedő betegek archív szövetében / Clinical validation of a prognostic 11-gene expression profile (MelaGenix®) in archival tissue of patients with AJCC substages IIIA, IIIB & IIIC cutaneous melanoma
Kérelmező: NeraCare GmbH
Vizsgálatvezető: Dr. Lengyel Zsuzsanna
Cím: Vesetranszplantált betegek tumoros rizikófaktorainak felmérése, a nem működő, sajátvese-daganatok szűrésének problematikája
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Végső Gyula
Cím: A jó- és rosszindulatú, vastag- és végbéldaganatok életkor és nemek szerinti megoszlása a Semmelweis Egyetem, ll. Sz. Belgyógyászati Klinika Endoszkópos Laboratóriumának beteganyagában 2008. január 1. és 2019. június 30. között – Beavatkozással nem járó, retrospektív vizsgálat
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Transzplantációs, Sebészeti és Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Leiszter Katalin
Cím: A probiotikumok egészséghasznának és fogyasztási szokásainak vizsgálata a COVID19 pandémia alatt
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Vezér Tünde
Cím: Prader-Willi szindrómás gyermeket nevelő családok mindennapi nehézségei
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Sallai Ágnes és Dr. Gács Zsófia
Cím: Az önundor vizsgálata klinikai és normatív mintán
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Unoka Zsolt és
Dr. Rózsa Sándor
Cím: Új prognosztikus és prediktív markerek karakterizálása molekuláris és immunhisztokémiai vizsgálatokkal gyermek- és felnőttkori primer agytumorokban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Scheich Bálint
Cím: Stigmatizáció és morális érzelmek a klinikumban
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Vizin Gabriella
Cím: A mikrobiom szerepe a krónikus betegségek kialakulásában és fenntartásában
Kérelmező: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Rajnics Péter
Cím: Internet és videojáték-használat életmódi vonatkozásai 18 év felettiek körében
– módosítási kérelem
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kőrösiné Dr. Horváth Edina
Cím: A Tudatos Jelenlét Alapú Kognitív Terápia hatékonyságának vizsgálata funkciókárosodással járó stroke-on átesett páciensek körében
– módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Stroke utáni Rehabilitációs Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Fazekas Gábor és Dr. Udvardi Veronika
Cím: Betegközpontú, orvos-beteg online kommunikáció hatékonyságának fejlesztése a betegbiztonság növelése érdekében – módosítási kérelem
Kérelmező: SZEFA Magyar Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Molnár-Gallatz Zsolt
Cím: Nemzetközi, keresztmetszeti és retrospektív adatgyűjtéses vizsgálat, rutin szisztémás és nem szisztémás kezelésben részesülő atópiás dermatitisben szenvedő betegek tüneti súlyosságának és életminőségének meghatározására
Az ESSENTIAL AD vizsgálat – módosítási kérelem
Kérelmező: AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Szegedi Andrea
Cím: Látleletek részletes terminológiai vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin és Dr. Patonai Zoltán
2021. november 30-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: A szégyen szerepe krónikus megbetegedéssel küzdők kezeléssel való együttműködésében
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Vizin Gabriella
Cím: A psoriasis súlyosságát abszolút PASI értékekkel mérő, keresztmetszeti, retrospektív adatgyűjtéses vizsgálat szisztémás kezelésben részesülő, közepesen súlyos, súlyos psoriasisos betegek esetében Bulgáriában, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Romániában és Oroszországban – CRYSTAL vizsgálat
Kérelmező: AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Szegedi Andrea
Cím: Retrospektív adatgyűjtés a magyar Büntetés-végrehajtási Intézetekben 2007 és 2019 között zajló hepatitis C vírus szűrővizsgálatairól és a HCV pozitív esetek kezeléséről
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Werling Klára
2021. december 14-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Az akkulturációs folyamatok az orosz anyanyelvű serdülők körében: A pszichés státusz és az életminőség összefüggései – Módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: Az SPA, a PsA és a psoriasis kezelésének hazai retrospektív kutatása
Kérelmező: MedicalScan Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Poór Gyula
Cím: Krónikus fájdalommal élő gyermekek epidemiológiai vizsgálata és fájdalomterápiás intervenciók hatékonyságának felmérése retrospektív és prospektív kórházi adatok alapján
Kérelmező: Bethesda Gyermekkórház
Vizsgálatvezető: Dr. Major János
Cím: EKG és fonokardiogram felvételek gyűjtése, valamint tüdőhang felvételek gyűjtése Dual-Scope eszközzel döntéstámogató algoritmus fejlesztéséhez
Kérelmező: DualScope Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Hejjel László és Dr. Ruzsics István
Cím: Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére; GINOP-2.3.2-15-2016-00062 A konkrét, engedélyeztetésre váró alprojekt: 10.000 18-35, illetve 45-60 éves hajdú-bihari lakos szív- érrendszeri rizikójának felmérése kérdőív segítségével, a fokozott rizikójúak kiválasztása, a kiválasztottak további szűrővizsgálata, a szűrővizsgálatot követően leszűkített minta életmódváltását támogató terápia megvalósítását követően, a változások 12 havi nyomon követése utáni kérdőíves felmérés elvégzése
Kérelmező: Debreceni Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Páll Dénes
Cím: Machiavellizmus, személyiségműködés és kapcsolatok
Kérelmező: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. habil. Birkás Béla
Cím: Bioetikai kérdések vizsgálata magyar és japán orvostanhallgatók körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Szűcs Attila
Cím: Autizmusban érintett gyermekek életminőségének vizsgálata – Módosítási kérelem
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: GYERE – Gyermekek Egészsége Program keretén belül megvalósuló 6-12 éves gyermekek testmagasságának és testsúlyának felmérése – Módosítási kérelem
Kérelmező: Auchan az Ifjúságért Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Szűcs Zsuzsanna
Cím: Rare gynecological sarcoma study (REGYS)
Kérelmező: Central-Eastern Group of Gynecologic Oncology (CEEGOG), First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague
Vizsgálatvezető: Dr. Krasznai Zoárd és Dr. Póka Róbert
Cím: Koronavírussal kapcsolatos egészségműveltség vizsgálat
Kérelmező: EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága
Vizsgálatvezető: Dr. Bíró Éva
Cím: A telemedicina, kiemelten a telepszichiátria megteremtésének lehetőségei egy konkrét egészségügyi intézményben vizsgálva
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem – GTK Üzleti Tudományok Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Baráth Lajos
Cím: CONCORD projekt – a top 20 ráktípus epidemiológiájának és túlélésének elemzése Magyarországon, illetve a Covid-19 világjárvány rákos megbetegedések előfordulására és mortalitására gyakorolt hatása
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Bogos Krisztina
Cím: Bőrtünetek vizsgálata a magyarországi cystás fibrosisos betegpopulációban
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekklinika
Vizsgálatvezető: Dr. Péterfia Csaba és Sájer Annamária
Cím: Felhasználói profilok a modern diabétesztechnológiával kapcsolatos attitűdök és az alkalmazáshoz kapcsolódó észlelt korlátok alapján 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek szülei körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Egészség-gazdaságtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Buzás Norbert és Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya
Cím: Káliumcsatornák és azok járulékos alegységeinek kifejeződése és funkciója glioblastoma multiformeben
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Biofizikai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Panyi György
Cím: Endokrin daganatok genetikai vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: MH Egészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Góth Miklós
Cím: Hajléktalan ellátottak egészségi állapotának felmérése store-forward telehealth rendszer segítségével a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és partner szervezeteinek intézményeiben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Orsolya
Cím: Gyógyászati segédeszköz használati szokások
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Fizioterápiás Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Finta Regina és Kasza Blanka
Cím: „Ultrasound evaluation of the pelvis using the International Deep Endometriosis Analysis (IDEA) terminology in women with suspected endometriosis scheduled for laparoscopic surgery – IDEA1 study”.
„A kismedence ultrahangos vizsgálata endometriózis gyanúja miatt laparoszkópos műtétre előjegyzett betegeknél az International Deep Endometriosis Analysis (IDEA) terminológia alapján– IDEA1 vizsgálat.”
Kérelmező: University Hospitals Leuven
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Gábor
Cím: Laparoszkópos varrógép által lezárt szövetek vastagság mérése
Kérelmező: Uzsoki Utcai Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Papp Géza
Cím: A coeliakia előfordulási gyakoriságának, tünettanának, szövődményeinek, családi halmozódásának és a gluténmentes diéta hatásainak monitorozása – Coeliakia regiszter (multicentrikus, prospektív obszervációs klinikai vizsgálat) – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bajor Judit
Cím: A gyulladásos bélbetegségek (IBD) epidemiológiájának, genetikai hátterének, klinikai jellemzőinek és a kezelés hatékonyságának vizsgálata – IBD regiszter – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter és Dr. Sarlós Patrícia
Cím: Nem alkoholos zsírmáj (NAFLD) és nem alkoholos steatohepatitis (NASH) epidemiológiájának, betegség lefolyásának és a progressziót befolyásoló tényezőknek a vizsgálata- Nem alkoholos zsírmáj és nem alkoholos steatohepatitis regiszter – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter és Dr. Pár Gabriella
Cím: A cardiopulmonalis resuscitatio körülményeinek, epidemiológiai és mortalitási mutatóinak, prognosztikai értékeinek vizsgálata Budapesten és Pest megyében – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Zima Endre
Cím: A radiomikai adatok patológiai megfeleltetése post mortem CT vizsgálatokban – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Patológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss András