2023 évi TUKEB üléseken kiadott engedélyek

2023. január 24-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Biomarker kutatás kardiovaszkuláris megbetegedésekben – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Buzás Edit
Cím: Az Oldenburg Burnout Inventory kérdőív validálása magyar mintán
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Leleszi-Tróbert Anett Mária
Cím: Az impulzivitás és agresszív magatartás, valamint végrehajtó funkciók kapcsolata forenzikus populáción
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Jekkel Éva
Cím: Alacsony önértékelés és az érzelemszabályozás zavara, mint a problémás internethasználat rizikótényezői serdülőkorban
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Enikő és Dr. Pintér Sarolta
Cím: Pajzsmirigybetegséggel élő nők párkapcsolati és szexuális elégedettsége
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Urbán Róbert
Cím: Felnőtt Fenilketonuriás betegek kardiovaszkuláris rizikójának a vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Reismann Péter és Dr. Sumánszki Csaba
Cím: A rejtett tanterv és a területi gyakorlatok jelentősége a BSC ápoló hallgatók szakmai szocializációjában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK
Vizsgálatvezető: Dr. habil Vingender István
Cím: Európai hosszú hatású antipszichotikumok szkizofréniában vizsgálat –
hosszú távú követéses kohorsz vizsgálat (EULAST-II) (European Long-acting Antipsychotics in Schizophrenia Trial – Long term follow up cohort study’ (EULAST-II)
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bitter István
Cím: Intenzív kezelést igénylő szeptikus betegek hemosztázis-állapotának vizsgálata rutin és betegágy melletti laboratóriumi mérésekkel a betegség kezdeti időszakában
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Laboratóriumi Medicina Intézet és a
Pécsi Tudományegyetem ÁOK Transzlációs Medicina Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Réger Barbara és Dr. Tóth Ildikó
Cím: „A gondoskodó nő és az erős férfi” – avagy a nemi szerepek és sztereotípiák megjelenése az ápoló hivatásban
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Szatmári Angelika
Cím: Az endometriózis életminőségre gyakorolt hatása a fájdalom és infertilitás tükrében (Alcím: mentális egészség, kontrollérzet, betegségpercepció)
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. habil. Lajos Péter
Cím: Mindfulnessintervenció hatékonyságvizsgálata kiskorú onkológiai betegek körében különös tekintettel az internalizáló tünetek alakulására
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Matuszka Balázs
Cím: ORF1 és sejtosztódás asszociálta fehérje expresszió retrospektív immunhisztokémiai vizsgálata normál szöveten és metakrón daganatokban
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Pathologiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Sükösd Farkas
Cím: Komplex PCI Regiszter – Komplex koszorúér betegség miatt koronária intervención átesett betegek utánkövetése a hosszútávon bekövetkező kardiovaszkuláris események vizsgálata céljából
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Belgyógyászati klinika Déli Telephely
Vizsgálatvezető: Dr. Ruzsa Zoltán
Cím: Prospektív HugyUTI regiszter felállítása a legmegfelelőbb antibiotikum választás elősegítésére a sürgősségi gyakorlatban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Sürgősségi Orvostani Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Xantus Gábor és Dr. Fenyves Bánk
Cím: Párkapcsolati féltékenység vizsgálata különböző személyiségbeli és kapcsolati változók mentén
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó-Bartha Anett
Cím: A fájdalom, szorongás és önértékelés mérése hagyományos rögzített és láthatatlan sínes fogszabályozó kezelések során
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Bioanalitikai Intézet
Vizsgálatvezető: Borbásné Dr. Farkas Kornélia
Cím: Emlődaganatos betegeknél alkalmazott pszichés támogató eljárások hatásának vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Onkoterápiás Intézet és a
Pécsi Tudományegyetem BTK Pszichológia Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Mangel László Csaba és Dr. Csókási Krisztina
Cím: A dohányzás hatása a kilégzett szén-monoxid szintre egészséges fiatalokban
Kérelmező: Debreceni Egyetem Tüdőgyógyászati Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Ildikó
Cím: A Testi és Lelkiegészség Mutatóinak Empirikus Vizsgálata IDDM-ben Szenvedő Szülők Felnőttkorú Gyerekei Körében
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Matuszka Balázs
Cím: FAME II – 10-year follow-up
Kérelmező: COREAALST BV
Vizsgálatvezető: Dr. Piróth Zsolt
Cím: A férfi meddőség pszichológiai korrelátumainak feltáró elemzése
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vizsgálatvezető: Juhász Anna és Dr. Matuszka Balázs
Cím: Kardiotokográf adatok adatbányászata és diagnosztikus algoritmus fejlesztése hálózatos és gépi tanulási módszerekkel, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézettel való együttműködésben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Szócska Miklós
Cím: A személyiségzavarok hátterében álló személyiségjegyek vizsgálata az MMPI-2 pszichodiagnosztikai teszttel
Kérelmező: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Gazdag Gábor és Dr. Girasek Hunor
Cím: A korai és késői per orális táplálás összehasonlító vizsgálata felső gasztrointesztinális műtétek után
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Sebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Papp András
Cím: Gyermekkori lágyrészszarkómák klonális evolúciójának jellemzése és terápiás célpontjainak vizsgálata molekuláris genetikai módszerekkel.
Kérelmező: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Richárd
Cím: DiGeorge-szindrómára jellemző fenotípus és a genetikai háttér közötti összefüggés feltérképezése multidiszciplináris utánkövetéses vizsgálattal – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor
Cím: A Szorongó és ADHD-s gyermekek/serdülők pszichés nehézségeinek, életminőségének és rezilenciájának vizsgálata
Kiegészítő vizsgálat:
A családészlelés, a megküzdési módok és a társas támogatás szerepe ADHD-s gyermekek és szüleik rezilienciájában.
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Fodorné Dr. Földi Rita
Cím: Az önundor vizsgálata klinikai és normatív mintán – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és a Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Unoka Zsolt és Dr. Rózsa Sándor
2023. január 24-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: A Covid-19-pandémia hatásait a 18-65 éves magyar lakosság körében vizsgáló feltáró jellegű, online kérdőíves kutatás
Kérelmező: Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Csizmady Adrienne és Albert Fruzsina
Cím: Walled-off pancreas necrosis (WOPN) kezelése – WOPN regiszter
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi Albert KK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Czakó László
Cím: Európai Helicobacter pylori regiszter: prospektív nemzetközi multicentrikus adatbázis összeállítása
Kérelmező: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKNP Kft. Gasztroenterológia
Vizsgálatvezető: Dr. Papp Veronika
2023. február 21-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Kényszeres közösségi média használat pszichopatológiai korrelátumai és összefüggése az érzelemfelismerés mértékével
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK
Vizsgálatvezető: Dr. Kapitány-Fövény Máté
Cím: Fej-nyak daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Takácsi-Nagy Zoltán
Cím: Az orrcseppfüggőség életminőségre gyakorolt hatásainak feltáró jellegű vizsgálata orrcseppfüggők körében végzett félig-strukturált interjúk keretében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK Addiktológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Rácz József
Cím: Az intervenciós endoszkópos eljárások eredményességének retrospektív vizsgálata benignus és malignus tápcsatornai betegségek kezelésében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szepes Zoltán Gábor
Cím: A táplálásterápia perzisztenciájának hatása a fej-nyak tumoros betegek túlélésére
Kérelmező: DANONE Magyarország Kft. megb.: MedicalScan Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Lövey József
Cím: Erőforrások: Distressz és Well-being Orvostanhallgatók Között
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Eőry Ajándék
Cím: Vérgáz-analízis céljából, artériából és vénából levett minta tárolási feltételeinek és a mintaanalízis időpontjának hatása a vizsgált paraméterekre
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK – Ápolástudományi Tanszék
Vizsgálatvezető: Berta Gábor és Madarász Ildikó
Cím: Adatgyűjtés peritonealis carcinosist okozó colorectalis daganatok cytoreductiv sebészeti és hyperthermiás intraperitonealis kemoterápiás kezelésével kapcsolatban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Huszty Gergely
Cím: Elektív kismedencei sugárkezelés szerepének vizsgálata nagy és igen nagy kockázatú, nem metasztatikus prosztatarákos betegek esetében. Retrospektív vizsgálat.
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Ágoston Péter
Cím: A perioperatív folyadékegyensúlyt és homeosztázist meghatározó keringési és analgesztikus tényezők májrezekció során
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Marcell és Dr. Széll János
Cím: A cukorbetegség közelről: 1-es és 2-es típusú diabétesszel élő személyek betegségtörténeteinek empirikus vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Teleki Szidalisz Ágnes
Cím: Szakdolgozók által vezetett pszichoszociális rehabilitációs program eredményességének vizsgálata a pszichiátriai ellátásban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK Ápolástan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balogh Zoltán
Cím: Kézhigiéné szerepe az ellátással összefüggő fertőzések kialakulásában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK Ápolástan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balogh Zoltán
Cím: Menekültek mentális egészsége
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: A szülésznő-szülő nő/szülészorvos kommunikáció vizsgálata nyelvészeti szempontból
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola és a
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Schmidt Ildikó
Cím: Várandósok egészségmagatartásának vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Molnárné Grestyák Anita Katalin
Cím: A COPD fenotípusok elemzése parametrikus response mapping módszerrel
Kérelmező: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Solymosi Diana és Dr. Kerpel-Fronius Anna
Cím: Komplementer és alternatív medicina a várandósság alatt
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem GyTK Klinikai Gyógyszerészeti Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tóth Barbara Éva
Cím: Emberarcú Egyetem – Nemzetközi hallgatók mentális egészsége az orvosi egyetemeken
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Eőry Ajándék
Cím: Az endoteliális glikokalix szerepe az akut hemodinamikai változásokban hemodialízis kezelés alatt
Kérelmező: FMC Pécs Centrum Dialízis Központ Pécs Centrum
Vizsgálatvezető: Dr. Csiky Botond
Cím: Rosszindulatú prosztata daganatos betegek jellemző betegútjainak és alkalmazott terápiás eljárásainak értékelése és költséghatékonysági elemzése magyarországi retrospektív adatokon
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem GYTK Egészségügyi Technológiaértékelési és Farmakoökonómiai Kutatóközpont
Vizsgálatvezető: Dr. Rózsa Péter
Cím: Magyarországi III-as Progresszivitású Perinatális Centrumokban Dolgozó Ápolók és Ellátott Gyermekek Szülei Körében Végzett Felmérés
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Feith Helga Judit
Cím: Érzelem Fókuszú Párterápiás (ÉFT) képzés (Externship tréning) hatásvizsgálata, résztvevőkre gyakorolt személyes hatásai
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Török Szabolcs
Cím: Alkoholbetegek tápláltsági állapotának vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK
Vizsgálatvezető: Dr. Kapitány-Fövény Máté
Cím: Az ADHD-val élő gyermekek szüleinél valószínűsíthető ADHD érintettség vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Dóra Csilla
Cím: Autizmusban érintett gyermekek életminőségének vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
2023. február 21-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: A Pfizer-Biontech védőoltás hatásosságának monitorozása kórházunk dolgozóinál
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Reumatológiai-Immunológiai Centruma
Vizsgálatvezető: Dr. Rojkovich Bernadette
Cím: Pajzsmirigybetegséggel élő nők életminősége a társas támogatás, a megküzdés és a kontrollérzet függvényében
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Matuszka Balázs
2023. március 28-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: JAK2V617 mutáció előfordulása és szerepe acut coronaria szindrómás (ACS) betegekben
Kérelmező: Kaposi Mór Oktató Kórházért Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Egyed Miklós
Cím: 2-es típusú diabéteszt jelző markerek keresése
Kérelmező: Balatonfüredi Szívközpont Alapítvány és
DRC Gyógyszervizsgáló Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Korányi László és Dr. Pozsgay Csilla
Cím: Rendszerszemléletű, családterápiás intervenciók hatékonyságvizsgálata különböző betegcsoportokban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Török Szabolcs
Cím: A csecsemők bélmikrobiom összetételének és fejlődésének tanulmányozása az első évükben
Kérelmező: MP Health Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Szederjesi Tímea
Cím: Az egy-és kétpetéjű ikrek szájápolási ismereteinek, szokásainak, valamint a fogászati státuszának vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem FOK Fogpótlástani Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Végh Dániel
Cím: Sztereotaxiás sugárkezelésben részesült betegek retrospektív adatfeldolgozása
Kérelmező: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lakosi Ferenc
Cím: Pszichiátriai betegek konzultációinak vizsgálata terminológiai, pragmatikai és orvosszakmai szempontból
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Fogarasi Katalin
Cím: Kataton szindróma tüneti összetételének, a tüneteket befolyásoló tényezőknek és a kataton állapot szubjektív megélésének vizsgálata akut pszichiátriai betegeken
Kérelmező: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Gazdag Gábor
Cím: Abúzus a táncban – bántalmazások hatása a teljesítményre
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK
Vizsgálatvezető: Kovácsné Dr. Bobály Viktória
Cím: Az azonos oldali emlő recidívák lokális kezelése: alternatív terápiás lehetőségek összehasonlító elemzése
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Polgár Csaba
Cím: MASzkírozott nem konTrollált hipERtónia kezelése rendelői BP vagy rendelőn kívüli (ambuláns) BP mérés alapján (MASTER vizsgálat)
Kérelmező: Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Vizsgálatvezető: Dr. Járai Zoltán
Cím: A dohányzás orális egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata a fiatal felnőttek körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Anikó
Cím: Atopiás dermatitiszes és pszoriázisos betegek életminőségét meghatározó egyes pszichológiai tényezők vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológiai Intézet, Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék és a
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Csanád és Dr. Kemény Lajos
Cím: A morális distressz változása és következményei a kiégésre, pályaelhagyási szándékra, és a klinikai gyakorlatra: longitudinális felmérés orvos, fogorvos és ápoló hallgatók (BSc/MSc) körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Szatmári Angelika
Cím: Minőségi indokátorok vizsgálata perinatális intenzív centrumokban: a PICi projekt
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Gyermekklinika, Neonatológiai Tanszéki Csoport
Vizsgálatvezető: Dr. Nádor Csaba Péter
Cím: A nemzetközi I-BFM-SG Munkacsoport randomizált klinikai tanulmánya gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában. ALLIC-BFM 2022.
Kérelmező: Semmelweis Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Csongor
Cím: Pitvarfibrilláció katéteres kezelése nagyon magas energia energiájú, rövid időtartamú radiofrekvenciás ablációval – prospektív regiszter
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szegedi Nándor
Cím: Retrospektív adatgyűjtésen alapuló, kognitív remediáció terápiát (CRT) elemző vizsgálat
Kérelmező: Főnix Ház – Pszichózis Centrum, Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye és Nappali Kórháza, Cogito Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Váradi Enikő
Cím: Daganatterápiás in vitro döntéstámogató módszerfejlesztési kutatás élősejtes 3D bionyomtatással
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Vizsgálatvezető: Hunyadyné Dr. Sebestyén Anna
Cím: CTXA-CAR T sejtek hatásának vizsgálata primer humán glioblasztóma sejtvonalakon
Kérelmező: VRG Therapeutics Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Brunyánszky Attila és Dr. Megyeri Márton
Cím: Az antibiotikum használat racionalizálása idősotthonokban infekciókontroll és antibiotikum politika segítségével (IMAGINE: Improving antibiotic use in long term care facilities by infection prevention and control and antibiotic stewardship)
Kérelmező: EU4 Health Programme (EU4H) és az
Őszidő Nonprofit Kft
Vizsgálatvezető: Dr. Benkő Ria
Cím: BIO-OSCAR SOC (Standard of Care Cohort) Study No.: C2201
Prospektív, multicentrikus, obszervációs tanulmány, ami értékeli a standard ellátás gyakorlatát, a beavatkozás eredményét és a kórházi szövődményeket az infrainguinális artériák ateroszklerotikus léziója kezelésében
Kérelmező: BIOTRONIK AG Vascular Intervention megb.: Biotronik Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Nemes Balázs
Cím: Emberi bőr szervkultúra alkalmazása kémiai anyagokra érzékeny jelfogó molekulákat célzó bőrgyógyászati, kozmetikai és táplálékkiegészítő hatóanyagok preklinikai azonosítására és jellemzésére
Kérelmező: PharmInVivo Kft
Vizsgálatvezető: Dr. Helyes Zsuzsanna
Cím: A Fabry-kór társadalmi-gazdasági hatásának vizsgálata felnőtt betegeknél
Kérelmező: Chiesi Pharmaceuticals GmBH
Vizsgálatvezető: Dr. Rákóczi Éva
Cím: Mozgásszervi betegségek vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében
Kérelmező: Debreceni Egyetem ETK
Vizsgálatvezető: Major Gyöngyi,
Gebriné Dr. Éles Krisztina és Dr. Rákóczi Ildikó
Cím: Gyermekkorban végzett Hypospadiasis korrekciós műtét hatása a felnőttkori szexuális életre és párkapcsolatok kialakítására
Kérelmező: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Urológiai Sebészeti Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. med. habil. Kiss András
Cím: Naszlady Attila egészségfejlesztési program keretében kialakított telemedicinális ellátás hatékonyságának monitorozása
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Népegészség- és Járványtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Sándor János
Cím: EMPOWER – Learning from the pandemic. Medical and healthcare students facing with resilience and new educational challenges. Sharing positive experiences towards a new normal.
EMPOWER – A járványhelyzet tanulságai. Orvosi és egészségügyi hallgatók tapasztalatmegosztása és közös jógyakorlatok kidolgozása
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar – EUniwell program
Vizsgálatvezető: Dr. Takács Johanna és Bárány Petra
Cím: Pszichológiai intervenció iránti igény vizsgálata hipertóniás betegek körében
Kérelmező: Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál Tagkórház II. Belgyógyászati Osztály, Kardiológia Részleg
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Márta
Cím: A gyümölcsfogyasztás felmérése Magyarországon
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet
Vizsgálatvezető: Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea
Cím: Demenciával élők családi gondozóinak tapasztalatai a COVID-19 járvány alatt és után – fókuszcsoportos kutatás
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Széman Zsuzsanna és Dr. Kostyál László
Cím: LazaReg: a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház sugárterápia betegutánkövető regisztere
Kérelmező: Szent Lázár Megyei Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Tamaskovics Bálint és Dr. Landherr László
Cím: Az akutan elkezdett dialízis kezelések kiinduló, majd az időbeli alakulásának a kezelés minőségmutatói vizsgálata kettő magyarországi dialízis központban
Kérelmező: FMC Dialízis Központ Péterfy I.
Vizsgálatvezető: Dr. Kisvarga Zoltán
Cím: PCOS és fuzáriummal fertőzőtt gabonalapú élelmiszerek fogyasztása közötti kapcsolat epidemiológiai statisztikai módszerrel történő vizsgálata
Kérelmező: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Páldy Anna
Cím: Távgyógytorna alkalmazásának felmérése hazánkban
Kérelmező: Országos Sportegészségügyi intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Helga
Cím: Hagyományos fizioterápia és az egész testes vibrációval kombinált terápia hatásának összehasonlítása a térd elülső keresztszalag és a térd meniscus műtéten átesett páciensek rehabilitációja során
Kérelmező: Országos Sportegészségügyi intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Helga
Cím: Clinical andImmunologiccharacterization ofHEp-2 IFA patterns(The HEp-2 CICproject)
Kérelmező: Országos Mozgásszervi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Eszter
Cím: A tetoválások pszichés háttere
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és a Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Osváth Péter,
Dr. Szlávicz Eszter és Dr. Takács Hilda
Cím: Új alkoholfogyasztással kapcsolatos skálák hazai adaptációja és validálása – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet és a
ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budai Családközpontú Lelki Egészség Centrum
Vizsgálatvezető: Gubucz-Pálvalvi Sejla,
Dr. Danis Ildikó és Dr. Kurimay Tamás
Cím: Egészségi állapotok modellezése lakossági és betegség-specifikus adatbázisok alapján – módosítási kérelem
Kérelmező: Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: Új típusú biomarkerek vizsgálata tumoros betegekben – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete
Vizsgálatvezető: Dr. Buzás Edit
Cím: Az egészségkárosodás hátterében lévő negatív gyermekkori élmények vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Makara Mihály
Cím: “Agytorna” projekt, egy online kognitív vizsgáló módszer valamint prevenciós célú és fejlesztő platform neurológiai betegek számára – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Neurológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bereczki Dániel
Cím: Lifespan: Életmód, prevenció és az Akut Pancreatitis kockázati tényezői (Lifespan: LIFEStyle, Prevention and Risk of Acute PaNcreatitis.) Multicentrikus, nemzetközi, obszervációs, eset-kontroll vizsgálat – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Transzlációs Medicina Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter
Cím: Új, KCNA3 csatornára specifikus, autoimmun mechanizmust gátló molekulák fejlesztése – módosítási kérelem
Kérelmező: VRG Therapeutics Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Farkas Sándor
Cím: Mentális egészség, életminőség és megküzdés a magyarországi zsidó és roma serdülők körében az identitás, az észlelt diszkrimináció és a családi folyamatok összefüggésében – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: Az önundor vizsgálata klinikai és normatív mintán – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Unoka Zsolt
2023. március 28-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Pedagógusok egészségnevelő tevékenységének összefüggése saját egészségükkel, különös tekintettel a mentális egészségükre
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ETSZK Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Tobak Orsolya
Cím: Autista személyek egészségügyi ellátásának vizsgálata gondviselők által
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK Egészségbiztosítási Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tigyi Zoltánné Dr. Pusztafalvi Henriette
Cím: Autizmus spektrum zavarokban érintett személyek egészségügyi ellátásának vizsgálata egészségügyi dolgozók által
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK Egészségbiztosítási Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tigyi Zoltánné Dr. Pusztafalvi Henriette
Cím: Autista személyek és családjaik egészségügyi elvárásai és költségei
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK Egészségbiztosítási Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tigyi Zoltánné Dr. Pusztafalvi Henriette
Cím: Lakossági mozgásszervi egészség-felmérés Kérelmező: Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: A vakcinációs szándék megértése különféle társas közegekben – online kérdőíves felmérés a magyar felnőtt populáció körében
Kérelmező: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont
Vizsgálatvezető: Dr. Albert Fruzsina
Cím: Lifespan: Életmód, prevenció és az Akut Pancreatitis kockázati tényezői (Lifespan: LIFEStyle, Prevention and Risk of Acute PaNcreatitis.) Multicentrikus, nemzetközi, obszervációs, eset-kontroll vizsgálat
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Transzlációs Medicina Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter
2023. április 25-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Bőrfiatalító kezelés hámsejtekre kifejtett hatásának in-vitro vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kemény Lajos
Cím: Új alkoholfogyasztással kapcsolatos skálák hazai adaptációja és validálása – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Gubucz-Pálvalvi Sejla és Dr. Danis Ildikó
Cím: A humán bél mikrobiom szerepének vizsgálata a subarachnoid vérzés patofiziológiájában
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Idegsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Csécsei Péter
Cím: Anti-MDA-5 pozitív idiopathiás inflammatorikus myopathiában szenvedő betegek retrospektív, valamint keresztmetszeti vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Bodoki Levente
Cím: Negatív nyomású sebkezelés hatásának ellenőrzése alsó végtagi
érszűkületben végzett minor és major amputációs seben indocianin-zöld fluoreszcencia technikával – pilot study
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bánky Balázs
Cím: A betegek életminőségének javulása kancsalság ellenes műtétet követően: a műtéti eredmények értékelése az Adult Strabismus 20 (AS-20) score segítségével
Kérelmező: Non Plus Ultra Látásközpont
Vizsgálatvezető: Dr. Domsa Patrícia
Cím: Multicentrikus, megfigyeléses vizsgálat az elhízási osztályok és az elhízással kapcsolatos társbetegségek (ORC-k) eloszlásáról a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország valós populációjában megtalálható túlsúlyos embereknél
Kérelmező: IQVIA Magyarország
Vizsgálatvezető: Dr. Torzsa Péter
Cím: Hungarian Evaluation of Lung Cancer Patient Patway in Details(HELP-D); A tüdőrákban szenvedő betegek és betegutak részletes elemzése Magyarországon
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pulmonológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Tamási Lilla
Cím: Május a vérnyomásmérés hónapja – Módosítási kérelem – módosítási kérelem
Kérelmező: Magyar Hypertónia Társaság
Vizsgálatvezető: Dr. Járai Zoltán
Cím: A korai életkorban elszenvedett stressz és a felnőttkori mentalizáció
Kérelmező: Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Agykutatási Program (NAP) 3.0
Vizsgálatvezető: Dr. Simon Mária
Cím: A benignus és malignus nyaki nyirokcsomók elkülöníthetősége multiparamettrikus MR vizsgálattal
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Gődény Mária
Cím: A sztóma terápiás betegek hazai életminőség vizsgálata a TRE sztómagyűrű alkalmazása során
Kérelmező: MedicalScan Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Tóth Lajos Barna
Cím: Az alapellátásban és a sürgősségi szakellátásban megjelenő páciensek hazai betegforgalmi trendjeinek elemzése és időbeli változása a 2018 és 2024 közötti időszakban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Sürgősségi Orvostani Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Csaba
Cím: Az emlőrák neoadjuváns kemoterápiájára adott daganatválasz korai kimutatásának lehetőségei a klinikai gyakorlatban
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet “B” Belgyógyászati-Onkológiai Osztály és Klinikai Farmakológiai Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Rubovszky Gábor
Cím: Kiégés vizsgálata onkológiai ellátásban dolgozók körében
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Liszkay Gabriella
Cím: Társas támogatása és jóllét, lelkipásztorok körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Török Gábor és Járay Márton
Cím: Sportintervenció hatékonysága végrehajtó funkciók fejlesztésében figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar diagnózisú gyermekeknél
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit és Dr. Futó Judit
Cím: A csecsemő- és gyermekmasszázs oktatásának hatása a résztvevő szakemberek mentális, fizikális jóllétére és kiégés megelőzésére
Kérelmező: Debreceni Egyetem ETK
Vizsgálatvezető: Jávorné Dr. Erdei Renáta
Cím: Prosztata elváltozások diagnosztikája és terápia-kimenetek predikciója
adattudományi módszerekkel
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Szócska Miklós
Cím: A synoviális membrán vizsgálata eredménytelen radiosynovectomiák (RSO) után
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Traumatológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Szerb Imre
Cím: Élsportolók alvászavara és stresszterhelése közötti összefüggés vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Családorvosi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Eőry Ajándék
Cím: Bálint-csoportfolyamat mint intervenció háziorvosok körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Családorvosi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Eőry Ajándék
Cím: A hobbi- és társállat-tartás hatása a gazdák lelki egészségére (keresztmetszeti vizsgálat)
Kérelmező: Dr. Maczák Viktória
Vizsgálatvezető: Dr. Maczák Viktória
Cím: A hobbi- és társállat-tartás hatása a gazdák lelki egészségére (longitudinális vizsgálat)
Kérelmező: Dr. Maczák Viktória
Vizsgálatvezető: Dr. Maczák Viktória
Cím: Az aortaaneurysmák kialakulásában szerepet játszó gyulladásos faktorok vizsgálata, mikrobiom meghatározás
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Ostorházi Eszter
Cím: Daganat specifikus distressz szint mérésének lehetőségei
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert OK Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Markó-Kucsera Mária
Cím: A Photon-Counting CT jelentőségének vizsgálata nagyér vasculitisben és aorta aneurysmában szenvedő betegekben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Sótonyi Péter
2023. április 25-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Bőrtünetek vizsgálata a magyarországi cystás fibrosisos betegpopulációban
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekklinika
Vizsgálatvezető: Dr. Péterfia Csaba és Sájer Annamária
Cím: Fiatal szülők mentálhigiénés támogatása – a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció helye és szerepe a pedagógiai szakszolgálat feladatellátásában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Danis Ildikó és Dr. Siteri Erika
Cím: Az orvosi hivatáshoz kapcsolódó félelmek és az orvostanhallgatók megküzdési mechanizmusai
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kollár János
2023. május 30-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Akut, krónikus és extrahepatikus hepatitis E vírus (HEV) fertőzések klinikai és laboratóriumi vizsgálata Magyarországon – HEV Regiszter
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Reuter Gábor
Cím: Szájnyálkahártya-betegséggel kezelt páciensek fogorvosi konzultációinak vizsgálata terminológiai, pragmatikai és fogorvosszakmai szempontból
Kérelmező: Semmelweis Egyetem FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet és a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Orsolya és Dr. Fogarasi Katalin
Cím: Xerosztómia miatt ellátásra jelentkező páciensek fogorvosi konzultációinak vizsgálata terminológiai, pragmatikai és fogorvosszakmai szempontból
Kérelmező: Semmelweis Egyetem FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet és a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Orsolya és Dr. Fogarasi Katalin
Cím: Molekuláris genetikai vizsgálaton alapuló célzott terápiaként alkalmazott gyógyszerek expozíciójának vizsgálata
Kérelmező: Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
Vizsgálatvezető: Dr. Garami Miklós
Cím: Akromegáliás betegek kognitív és hangulati változásainak vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Zelena Dóra
Cím: UR-CARE digitális adatkezelő platform használata IBD megbetegedések vizsgálata céljából
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK I. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Molnár Tamás
Cím: Kardiális képalkotó vizsgálaton átesett betegek képi, labor és ellátási adatainkat prediktív értéke – retrospektív vizsgálat
Kérelmező: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Andréka Péter
Cím: A GAG réteg Integritási Teszt alkalmazhatóságának prospektív összehasonlító vizsgálata a módosított kálium érzékenységi teszttel az interstitialis cystitis/hólyagfájdalom szindróma diagnózisában (GAGIT vizsgálat)
Kérelmező: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Urológia
Vizsgálatvezető: Dr. Köves Béla
Cím: Sorozatterhelés hatásai a végrehajtó funkciókra és a motorikus képességekre, mérkőzés szituációban, elit tollaslabdázóknál
Kérelmező: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Neurorehabilitációs Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Tollár József
Cím: A fejtremor neurofiziológiai vizsgálata
Kérelmező: Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Andrea és Dr. Kamondi Anita
Cím: A (nem-önkéntes) pszichiátriai ellátás emberi jogi megítélése – a páciensek önrendelkezési jogának korlátozhatósága és az autonómia támogatása a nemzetközi elvárások tükrében, valamint lehetőségek és gyakorlat a magyar egészségügyi ellátásban.
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Dósa Ágnes
Cím: Az SZTE SZAKK és SZAOK Orvosi Mikrobiológiai Intézetében 2018 és 2022 között várandós nők körében végzett bakteriológiai és gomba tenyésztési vizsgálatok tapasztalatai
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert OK Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Pappné Dr. Ábrók Mariann
Cím: Zsírdepók azonosítása emberi újszülöttben post mortem képalkotó módszerekkel (esettanulmány)
Kérelmező: Debreceni Egyetem Gyermekeinkért Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Röszer Tamás
Cím: Percutan ultrahang-vezérelt core biopsia alkalmazhatósága klinikai vizsgálattal rejtett helyzetű, multiparametrikus MR-rel vizsgált fej-nyaki tumoroknál
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Gődény Mária
Cím: A közösségi média használat addiktológiai korrelátumai
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK
Vizsgálatvezető: Dr. Kapitány-Fövény Máté
Cím: Postpartum vizeletinkontinencia problémakörének komplex vizsgálata, tornaprogram hatékonyságának felmérése magyarországi vonatkoztatásban
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK
Vizsgálatvezető: Dr. Hock Márta
Cím: COREPEX- retrospektív vizsgálat kismedencei exenteration átesett nőbetegekben
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Novák Zoltán
Cím: Gyermekkori medulloblastoma késői neurokognitív, pszichopatológiai hatásainak vizsgálata – utánkövetés
Kérelmező: Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
Vizsgálatvezető: Dr. Garami Miklós
Cím: OncotypeDX alkalmazása korai stádiumú emlőrákban Intézetünkben
Kérelmező: Nógrád Vármegyei Szent Lázár Megyei Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Deme Dániel
Cím: A generikus gyógyszerek elfogadottságát befolyásoló tényezők vizsgálata a betegek körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ETK-ZKK Egészségbiztosítási Intézet
Vizsgálatvezető: Molnárné Csákvári Tímea
Cím: A májsejtek antigén prezentációja és a citotoxikus T sejt-mediálta sejtválasz NAFLD-ben, valamint lipotoxikus körülmények között
Kérelmező: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Vizsgálatvezető: Dr. Tamási Viola
Cím: Vastagbél divertikulózis és divertikuláris betegség epidemiológiájának, diagnosztikájának és kezelésének vizsgálata – C-DIVER Regiszter
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Belgyógyászati Intézet Gasztroenterológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Bubán Tamás
Cím: Táplálkozási magatartások és a covid-19 fertőzés sportteljesítményre gyakorolt hatásának felmérése a magyar igazolt sportolók körében
Kérelmező: Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Szolnok Campus
Vizsgálatvezető: Hanuferné Dr. Horváth Brigitta
Cím: A colon tumor, a melanoma, az emlő tumor, és a sarcoma (osteosarcoma, chondrosarcoma, synovialis sarcoma) intertumoralis heterogenitásának vizsgálata tüdő metasztásisokban
Kérelmező: Országos Onkológiai Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Radeczky Péter
Cím: Munkahelyi jóllét egészségügyi munkahelyeken: az orvosok munkahelyi jóllétéhez vezető tranzakcionális folyamatok vizsgálata a munkahely szociofozikai környezetében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológiai Intézet, Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Sallay Viola
Cím: Szimulációs oktatás módszertana
Kérelmező: Debreceni Egyetem ETK
Vizsgálatvezető: Gebriné Dr. Éles Krisztina
Cím: A SZTE SZAKK, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Anyagcsere-betegségek Szűrővizsgálati Laboratóriuma által vizsgált újszülöttek, csecsemők, tünetes betegek laboratóriumi mérési eredményeinek, illetve a hozzájuk kapcsolódó kórtörténeti adatoknak a retrospektív feldolgozása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Kósa Magdolna
Cím: Prosyneo Study
Kérelmező: Danone Magyarország Kft. megb.: Researc Flow Szolgáltató Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Márta Phd.
Cím: A krónikus vesebetegségekkel kapcsolatos ismeretek online felmérése
Kérelmező: Péterfy Sándor utcai Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Haris Ágnes
Cím: Kardiológiai beteg gyermekek, ill. kardiológiai betegség gyanúja miatt vizsgált gyermekek adatainak retrospektív vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Katona Márta,
Dr. Rácz Katalin,
Dr. Oláh Alexandra és Dr. Birkás Klaudia
Cím: Tüdő neuroendokrin neoplazmák diagnosztikus, prediktív és prognosztikai markereinek vizsgálata
Kérelmező: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Döme Balázs
Cím: Mitotikus folyamatok egysejt-alapú proteogenomikai feltérképezése humán daganatokban
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Németh István Balázs PhD
Cím: Retrospektív vizsgálatok a SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika Gyermeksebészeti Osztályán kezelt betegek körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Tamás PhD
Cím: Gyermekkori infekciós kórképek áttekintése az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ beteganyagában
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Ökrös Zsuzsanna és Dr. Fülep Gábor
Cím: A Perinatális Intenzív Centrumban előforduló kórképek retrospektív vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Judit Klára
Cím: Magyar Tüdőtranszplantált betegek klinikopathologiai változóinak összefüggése a túléléssel és a graftfunkcikóval
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Gieszer Balázs és Dr. Rényi-Vámos Ferenc
Cím: Általános retrospektív vizsgálatok gyermek onko-hematológiai osztályon
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Tiszlavicz Lilla Györgyi
Cím: Prospektív vizsgálatok az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Hemato-onkológiai osztályán és ambulanciáján
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Tiszlavicz Lilla Györgyi
Cím: A csigolyák szegmentális artériás véráramlásának összefüggése az osteoporosis és a csigolyatörések kialakulásával
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Orvosi Képalkotó Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Maurovich-Horvat Pál
Cím: Az SZTE Gyermek-gasztroenterológián gondozott betegek retrospektív adatfeldolgozása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Szűcs Dániel
Cím: Korai stádiumú reszekálható NSCLC Magyarországon – Megfigyeléses NEAK adatbázis – elemzés Kérelmező: MedicalScan Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Gálffy Gabriella
Cím: A rheumatoid arthritis narratív- és egészségpszichológiai vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem BTK Pszichológia Intézet és a
Pécsi Tudományegyetem KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Csókási Krisztina,
dr. Pohárnok Melinda és Dr. Kumánovics Gábor
Cím: A SZTE SZAKK, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Endokrinológiai Szakambulanciáján és Osztályán gondozott és követett betegek vizsgálati eredményeinek, illetve a hozzájuk kapcsolódó kórtörténeti adatoknak a retrospektív feldolgozása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Gellén Balázs
Cím: A mikrocirkulációs diszfunkció jelentősége a cerebrovaszkuláris kórképek kialakulásában és az áramlás-indukálta vazomotoros válaszok agyi véráramlás- és térfogatszabályozó szerepének vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Idegsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Tóth Péter
Cím: Genetikai kórképek áttekintése az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ beteganyagában
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Kalmár Tibor
Cím: Betegek a betegbiztonságról: gyógyszereléssel kapcsolatos betegbiztonsági kérdések
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Báldy Barbara
Cím: Szkizofréniával élők stigmatizációja az egészségügyi dolgozók versus az egészségügyön kívüli társadalmi réteg tükrében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Szatmári Angelika
Cím: A neutrofil granulociták és a monociták szerepének, valamint működésének vizsgálata szisztémás lupus erythematosusban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Tamás
Cím: Rossz hírek közlése a magyarországi gyermekonkológiai gyakorlatban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK
Vizsgálatvezető: Dr. Máté Orsolya
Cím: A nőgyógyászati onkológiai és daganatsebészeti kezelésben részesülő betegek egészségügyi adatainak vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ács Nándor
Cím: Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar ellátása Magyarországon
Kérelmező: Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Neurodevelopmentális Részleg
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Péter
Cím: Vízi sportolók technikai és specifikus mozgáselemzése, valamint noninvazív rehabilitációs lehetősége
Kérelmező: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Neurorehabilitációs Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Tollár József
Cím: Mentalizált Affektivitás Skála validálása magyar nyelven és mintán
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bóné Veronika
Cím: Robot-asszisztált terápiával kiegészített rehabilitációs programok alkalmazása stroke után a járás újratanulásának támogatására
Kérelmező: Országos Mozgásszervi Intézet Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Fazekas Gábor
Cím: A 65 évnél idősebb, legalább 5 féle hatóanyagot szedő betegek gyógyszerelhagyási hajlandóságának felmérése az alapellátásban. A háziorvos-beteg kapcsolat a gyógyszerelésben – LESS Study
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Torzsa Péter
Cím: A SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Pulmonológiai Szakmabulancián és Osztályon valamint a Légúti Team által a Gyermekintenzív Osztályon ellátott, gondozott és követett betegek vizsgálati eredményeinek, illetve a hozzájuk kapcsolódó kórtörténeti adatoknak retrospektív feldolgozása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Hajnalka
Cím: Esendőség az európai sürgősségi osztályokon: egy flash mob tanulmány
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Sürgősségi Orvostani Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Csaba
Cím: Fülműtétek ízérzésre gyakorolt hatásának vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Révész Péter
Cím: Covid-19 pandémia ideje alatt alkalmazott online gyógytornával kapcsolatos betegelégedettségi felmérés
Kérelmező: Országos Sportegészségügyi intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Helga
Cím: Távgyógytorna eredményességének vizsgálata válogatott sportolók nem specifikus derékfájásának kezelése során
Kérelmező: Országos Sportegészségügyi intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Helga
Cím: eredménnyel kapcsolatos elvárásainak vizsgálata – a Hospital for Special Surgery Knee Replacement Expectations Survey magyar nyelvű adaptációja
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lám Judit
Cím: A preeclampsia és a láz kapcsolatának vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Molekuláris Biológiai Tanszék és a
Semmelweis Egyetem ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kukor Zoltán és Dr. Valent Sándor
Cím: Egészséges önkéntesek és sugárterápiával kezelt fej-nyaki daganatos betegek vérmintáinak redox-biológiai vizsgálata
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Takácsi-Nagy Zoltán
Cím: A SZTE SZAKK, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Diabetológiai Szakmabulanciája által gondozott betegek eredményeinek, illetve a hozzájuk kapcsolódó kórtörténeti adatoknak a retrospektív feldolgozása, valamint a szakmai irányelvekben meghatározott szűrővizsgálatok során nyert adatok elemzése
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Maróti Ágnes
Cím: Számítógép előtt tartósan dolgozók gerinc panaszainak csökkentése intermittáló gyógytorna gyakorlatok alkalmazásával
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Péter és Dr. Somogyi Péter
Cím: Krónikus betegek gondozása új megközelítésben – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kuna Ágnes
Cím: Retrospektív Vizsgálat a Kimenetel Meghatározására Allogén Hematopoetikus Őssejttranszplantációt Követően (Allo-HSCT) Magas Kockázatú Hematopoetikus Őssejttranszplantációval Társult Trombotikus Mikroangiopátiában (HSCT-TMA) Szenvedő Gyermekkorú Betegeknél – módosítási kérelem
Kérelmező: Omeros Corporation megb.: Parexel International
Vizsgálatvezető: Dr. Kriván Gergely
Cím: A maladaptív személyiségvonások moderáló hatása a félelem és undor által kiváltott elkerülő reakciók mintázataira – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Birkás Béla
Cím: TISZA Regiszter-Klinikai és képalkotó diagnosztikai kockázati paraméterek vizsgálata a hosszútávon bekövetkező kardiovaszkuláris eseményekre
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ruzsa Zoltán
Cím: Neuronális és gliális interakciók vizsgálata szinaptikus reorganizációval járó idegrendszeri megbetegedésekben – módosítási kérelem
Kérelmező: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Vizsgálatvezető: Dr. Maglóczky Zsófia
Cím: Magyarországi III-as Progresszivitású Perinatális Centrumokban Dolgozó Ápolók és Ellátott Gyermekek Szülei Körében Végzett Felmérés – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Feith Helga Judit
Cím: Az orvosi betegtájékoztatás nyelvészeti elemzése
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Alkalmazott Nyelvészeti tanszék Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Kuna Ágnes
2023. május 30-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: COVID-19 Diagnosztika és Terápia – egyesített platform megközelítés
Kérelmező: RoLink Biotechnology Kutatás-fejlesztési Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Nacsa János
Cím: Magas és alacsony energiatartalmú táplálás heveny hasnyálmirigy- gyulladás korai fázisában (GOULASH study) – Randomizált kontrollált kettős vak beavatkozással nem járó klinikai vizsgálat
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika Pankreász Betegségek Részlege
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter
Cím: A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés interjús vizsgálata klinikai serdülőpopulációban
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Reinhardt Melinda
Cím: Az iskolai drogprevencióról alkotott vélemények és a szerhasználat jellegzetességei középiskolás és elsőéves egyetemista diákok körében
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács-Tóth Beáta
2023. június 27-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Prospektív multicentrikus szűrővizsgálat a kardio- és cerebrovaszkuláris események szempontjából veszélyeztetett ateroszklerotikus betegcsoportokban az extracranialis a. carotis interna szűkület color duplex UH-al történő kimutatására, háziorvosi praxisokban VENTURA Beavatkozással Nem Járó Vizsgálat
Kérelmező: Egis Gyógyszergyár Zrt.
Vizsgálatvezető: Dr. Debreczeni Róbert
Cím: Adaptív és maladaptív internet és Facebook használati gyakorlat egészséges személyek és pszichiátriai páciensek csoportjaiban
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Herold Róbert
Cím: Obszervációs vizsgálat a high-grade uterinalis sarcoma adjuváns kemoterápiájának hatásosságának értékelésére. DAYDREAM-study
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Póka Róbert és Dr. Krasznai Zoárd
Cím: DRACULA (Drainage and flushing therapy in necrotizing pancreatitis) vizsgálat – Necrotizáló pancreatitis szövődményeként kialakuló peripancreaticus folyadékgyülemek drenázs ellátása (Retrospektív, nemzetközi multicentrikus tanulmány)
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Czakó László
Cím: A gyermekkori daganatos betegséggel kezelt, valamint daganatos betegségből gyógyult gyermekek életminőségének felmérése a Minneapolis-Manchester kérdőív segítségével
Kérelmező: Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
Vizsgálatvezető: Dr. Garami Miklós
Cím: Energia alapú eszközök hatékonyságának retrospektív vizsgálata hidradenitis supparativában
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Degovics Döníz
Cím: Gyermek- és ifjúságpszichiátria kórképek rizikó- és protektív tényezőinek vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. habil Kapornai Krisztina,
Dr. Kiss Enikő és Dr. Dochnal Roberta
Cím: Hosszútávú eredményeink a hallójárati cholesteatoma kezelésében
Kérelmező: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bajor Bence Balázs
Cím: Eltérő terápiás modalitásokkal kezelt primer orrüregi daganatok eredményei, valamint a prognosztikai faktorok vizsgálata
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Takácsi-Nagy Zoltán
Cím: Eltérő tüdősebészeti technikák összehasonlítása a tüdő funkcionális teljesítménye alapján
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Rényi-Vámos Ferenc
Cím: A shear wave elasztográfiával karakterizált máj parenchyma állapot, és annak hatásai máj core biopszia végzése esetén
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Radiológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kincses Zsigmond Tamás és Dr. Fejes Zsuzsanna
Cím: A COVID-19 pandémia hatása a labdarúgó élsportolók fizikai és mentális teljesítményére
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Elbert Gábor
Cím: Emlő nem hám eredetű rosszindulatú betegségeinek diagnosztikus és prognosztikai vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Patológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Cserni Gábor és Dr. Kuthi Levente
Cím: Több mint 2000 psychiatriai és neurológiai betegségben szenvedő beteg cerebralis, izom és perifériás idegmintáiból származó szövetbank létrehozása hazai és nemzetközi kutatások számára
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Neurológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Csiba László
Cím: A Magyar Hypertónia Regiszter 2018-2023 kiterjesztett adatgyűjtési periódus 2023-2028
Kérelmező: Egis Gyógyszergyár Zrt.
Vizsgálatvezető: Dr. Járai Zoltán
Cím: A Point-of-Care ultrahang vizsgálat családorvosi praxisokban való használatának felmérése a magyarországi családorvosok és ellátottak körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Családorvosi Intézet és Rendelő
Vizsgálatvezető: Dr. Ágoston Gergely
Cím: A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés kapcsolata a végrehajtó funkciókkal és az implicit tanulással pszichiátriai beteg serdülők körében
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Reinhardt Melinda
Cím: A COVID-19-re jellemző citokinmintázat hatása endotélsejtekre, és a kialakuló gyulladási válasz gátlása mesenchymális őssejtekkel
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Cervenak László
Cím: A sürgősségi ellátást támogató mesterséges intelligencia algoritmusok fejlesztése
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Sürgősségi Orvostani Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Csaba
Cím: Légúti vírusfertőzések epidemiológiai vizsgálata a dél-magyarországi régióban
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Pappné Dr. Terhes Gabriella
Cím: A trombotikus mikroangiopátiák és komplementmediált betegségek etiopatogenezisének komplex vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Belgyógyászati és Hematológiai Klinika Kutatólaboratóriuma
Vizsgálatvezető: Dr. Prohászka Zoltán
Cím: Hematológia betegek kemo-immunoterápiás kezelése és autológ őssejt transzplantáció során fellépő infekciók elemzése, a kórokozók spektrumának vizsgálata. Antibiotikum felhasználás és multirezisztens kórokozók megjelenése közötti összefüggés elemzése
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika Déli Telephely Hematológiai Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Piukovics Klára
Cím: Non-Hodgkin lymphomás betegek diagnosztikus céllal vett szövetmintáinak klinikopatológiai és molekuláris diagnosztikai retrospektív elemzése a klinikai adatok tükrében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika Déli Telephely Hematológiai Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Piukovics Klára
Cím: Az érzelmi kimerültség következményei a kiégésre, pályaelhagyási szándékra, és a klinikai gyakorlatra mammográfával foglalkozó radiológusok körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Radiológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Endre és Dr. Fejes Zsuzsanna
Cím: Neurovascularis kórképek és a környezet kapcsolata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Radiológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kincses Zsigmond Tamás és Dr. Fejes Zsuzsanna
Cím: EASY-4-HU, A 2022-ben megjelent legújabb asztma kezelési irányelv terápiás hatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos asztmás betegeknél a való élet körülményei között
Kérelmező: Orion Pharma Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Ildikó és Dr. Csoma Zsuzsanna
Cím: A szomatoform disszociáció pszichodiagnosztikája
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Molnár Judit
Cím: A magyarországi HIV-járvány elemzése
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK
Vizsgálatvezető: Dr. Müller Viktor
Cím: Magzati és anyai ECG/PCG adatok gyűjtése non-invazív módon, bioszignál adatgyűjtő rendszer segítségével egészséges önkéntes várandósokon
Kérelmező: Szent Margit Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Veresh Zoltán
Cím: Prekoncepcionális fogyás fertilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata obez, asszisztált reprodukciós kezelésben részesülő nőbetegek körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika Diabetológia-Endokrinológiai Részleg
Vizsgálatvezető: Dr. Vágvölgyi Anna
Cím: Humán koponyacsont és agyszövet gyenge váltóáramú elektromos vezetőképességének post mortem vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert OK Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Berényi Antal
Cím: Törésmutató- függő és független távolságmérésen-alapuló műlencsetervező eszközök biometriai adatainak kor- és nemfüggő elemzése
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Szemészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szalay László
Cím: A SZTE Belgyógyászati Klinika Gasztroenterológia fekvőbeteg osztályos, és járóbeteg endoscopos betegellátási adatainak elemzése a megbetegedések vizsgálata céljából és a minőségi gasztroenterológiai ellátás fejlesztésére
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK I. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Molnár Tamás
Cím: Bőrbetegségek vizsgálata gyulladásos bélbetegségben szenvedő gyermekek körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Csoma Zsanett Renáta
Cím: “Epidemiológiai tényezők vizsgálata a COVID19 betegség rövid és hosszú távú kimeneteleinek vonatkozásában”
Átvészeltséggel/aktív/passzív immunizáltsággal elérhető immunitás mértéke és szerepe a súlyos betegség kialakulásában (neutralizáló ellenanyagszintek vizsgálata betegek és egészségügyi dolgozók alcsoportján)
Kérelmező: Debreceni Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Várkonyi István
Cím: A koraszülöttek fejlődésének longitudinális vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai részleg
Vizsgálatvezető: Dr. Beke Anna Mária
Cím: Kardiovaszkuláris rizikófaktorok felmérése egyetemi hallgatók körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Családorvosi Intézet és Rendelő
Vizsgálatvezető: Dr. Juhász Zoltán
Cím: A szorongás, fáradékonyság és motiváció mérése tinédzserkorú, profi lány és fiú kosárcsapat egy éves szezonja alatt
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Bioanalitikai Intézet
Vizsgálatvezető: Borbásné Dr. Farkas Kornélia
Cím: Mesterséges intelligencia felhasználása a dento-maxillofaciális régió patológiás elváltozásainak és anatómiai variációinak diagnosztikájában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Orsolya
Cím: A légzőrendszer mechanikai tulajdonságainak vizsgálata laparoszkópos műtét során felnőtt betegeken, különös tekintettel a légzési cikluson belüli (intrabreath) légzésmechanikai változások követésére
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Lorx András és Dr. Hantos Zoltán
Cím: Az SZTE SZAKK Orvosi Mikrobiológiai Intézetében 2018-tól a pre-, peri- és posztnatális Toxoplasma gondii szerológiai vizsgálatok tapasztalatai
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert OK és Szent-Györgyi Albert KK Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Csányiné Dr. Dóczi Ilona
Cím: Szívritmus és szívelégtelenség Termékfelügyeleti nyilvántartás (Products Surveillance Registry – PSR) platformalap, Enlighten forgalombahozatal utáni vizsgálat az Aurora EV-ICD™ eszközzel
Kérelmező: Medtronic Inc.
Vizsgálatvezető: Dr. Merkely Béla
Cím: Korszerű mozgásprogram a hatékonyabb utánpótlás nevelésért
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem TTK Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Wilhelm Márta
Cím: Toxikus Epidermális Necrolysis (TEN) biológiai regiszter létrehozása, és kollaboráció kialakítása a nemzetközi regiszterrel
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Bőrgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szegedi Andrea
Cím: Vaszkuláris behatolási kapuk agyi embolizációs rizikójának összehasonlítása koszorúér áthidalással (CABG) műtött betegek koszorúérfestése során
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Szívgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Iván
Cím: Térdprotézis beültetést támogató CAS-rendszer
(Augmented Reality operációs szemüveg) fejlesztése
Kérelmező: Vartid kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Szatmári Attila
Cím: Gyógyszerrezisztens fokalis epilepsziát okozó fejlődési rendellenességek (MCDs) “egy-sejt” elektrofiziológiai vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika, PTE “Epilepszia Sebészeti Munkacsoport”
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Zsolt
Cím: Antioxidáns koncentráció meghatározása mesterségesen táplált betegek vérében – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Geiszt Miklós
Cím: PERMEAB 2021 “Humán orrnyálkahártya felhasználásával történő hatóanyag diffúzió vizsgálatok horizontális diffúziós készülék és Raman térképezés alkalmazásával – módosítási kérelem
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bella Zsolt
2023. június 27-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Markov lánc alapú szabályozó kártyák működésének bemutatása magyarországi diabéteszes betegek adatain
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Zempléni András
Cím: Autista személyek egészségügyi ellátásának vizsgálata gondviselők által
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tigyi Zoltánné Dr. Pusztafalvi Henriett
Cím: Autizmus spektrum zavarokban érintett személyek egészségügyi ellátásának vizsgálata egészségügyi dolgozók által
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tigyi Zoltánné Dr. Pusztafalvi Henriett
Cím: Autista személyek és családjaik egészségügyi elvárásai és költségei
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tigyi Zoltánné Dr. Pusztafalvi Henriett