2016 évi TUKEB üléseken kiadott engedélyek

2016. január 26-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Terhességi és perinatális kimenetel egy versus két embrió beültetése kapcsán hagyományos illetve time- lapse rendszerrel történő embrió kiválasztást követően- retrospektív tanulmány
Kérelmező: Kaáli Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Péter
Cím: Hypophysis daganatok molekuláris genetikai vizsgálata
Kérelmező: MTA- SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport
Vizsgálatvezető: Dr. Buzt Henriette
Cím: A hipnotikus fogékonyság vizsgálata orthorexia nervosában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Túry Ferenc
Cím: A társas támogatás és a megküzdés közötti összefüggés vizsgálata depressziós betegek esetében
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Szili Ilona
Cím: Emlékező beszélgetések sajátosságai asztmás óvodásoknál
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődéslélektani Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Földi Rita
Cím: Humán glikoproteinek glikozilációjának vizsgálata kevert nyál és sulcus váladék mintákból
Kérelmező: Debreceni Egyetem Molekuláris Medicina KK, Horváth Csaba Elválasztástudományi Laboratórium
Vizsgálatvezető: Dr. Guttman András
Cím: Az öngyilkossági magatartás átfogó vizsgálata Magyarország különböző szuicid rátájú régióiban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Purebl György
Cím: A kutyás terápia hatása a mentális jólétre
Kérelmező: Félúton Alapítvány Közhasznú Szervezet
Vizsgálatvezető: Dr. Szili Ilona
Cím: Az idiopathiás gyulladásos myopathiák klasszifikációja és a túlélést befolyásoló rizikó tényezők vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Czirják László
Cím: Krónikus gerincbetegségek lélektani összefüggései (szakdolgozat)
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Császár- Nagy Noémi
Cím: Bőrbetegségre hajlamosító genetikai tényezők és provokáló környezeti faktorok vizsgálat. A vizsgálat I. része: Klinikai és laboratóriumi (metabolikus, immunológiai és genetikai paraméterek) adatgyűjtés
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Remenyik Éva
2016. február 23-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Sejtpusztulás mechanizmusának vizsgálata gyakori idegrendszeri kórképekben: trauma, stroke, neurodegeneráció, skizofrénia
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Patológiai Intézet, Neuropathológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Hortobágyi Tibor
Cím: Új terápiás lehetőségek a Graves’ – Basedow kór kezelésében
Kérelmező: advanceCOR Gmbh, Martinstried, Németország
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor László
Cím: Humán polyomavírusok retrospektív vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Csoma Eszter
Cím: A prospective, multi- national, multicentre, non- interventional study to evaluate the long term safety of Esmya, in particular the endometrial safety, and the current prescription and management patterns of Esmya in a long term treatment setting.
Kérelmező: ICON Clinical Research Ltd.
Vizsgálatvezető: Dr. Szeberényi Zsolt
Cím: Pitvarfibrilláció miatt kezelt betegek adherenciája a krónikus atikoaguláns kezeléshez – az OEP adatbázisának elemzése10728
Kérelmező: Research Flow Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Jánosi András
Cím: Asthma bronchiale és cardiale differenciáldiagnosztikai nehézségei a prehospitalis ellátásban, avagy a helyes csoportdiagnózis alkotásának fontossága
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. László István
Cím: Nemzetközi Dohányzás- ellenőrzési Projekt 6 európai országra kiterjedően – Európai szabályozási technikák a dohányzás kapcsán: Politikák/irányelvek végrehajtása a tüdőbetegségek csökkentése céljából
Kérelmező: European Network on Smooking and Tobacco Prevention (ENSP, Belgium) Unoversity of Waterloo (Ontario, Canada)
Vizsgálatvezető: Dr. Demjén Tibor
Cím: A pitvarfibrilláció sürgősségi terápiájának és kezelési algoritmusának egyes kérdései
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Zoltán
Cím: Ápolók komplex szocioökonómiai státusza és annak szociokultúrális kontextusa
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Vingender István
Cím: A HIV/AIDS fertőzésben szenvedő betegek retrospektív vizsgálata Magyarországon
Kérelmező: Janssen- Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Szlávik János
Cím: A komplikált gyász és a kardiológiai tünetek kapcsolata pszichológiai és a testi tünetek tükrében
Kérelmező: Gyógyulás a Gyászból Alapítvány és a Triomed Orvosi Bt.
Vizsgálatvezető: Dr. Csabai Márta
Cím: Perinatális asphyxia biomarkereinek vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Miklós
Cím: Az rFXIII- kezelés alkalmazása veleszületett XIII. faktor- hiány kezelésében – prospektív, többközpontos, megfigyeléses vizsgálat
Kérelmező: Novo Nordisk Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Boda Zoltán
Cím: Asztma kontroll és testtömegindex összefüggése
Kérelmező: Torrex Chiesi Kft
Vizsgálatvezető: Dr. Szilasi Mária
Cím: Fábry- betegek állapot meghatározó és – monitorozó rendszerének, valamint algoritmusának kutatása
Kérelmező: Fábry- betegekért Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Rákóczi Éva
2016. március 29-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Súlyos koponyasérültek életminőségét meghatározó szocio- demográfiai és klinikai faktorok
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Büki András
Cím: Rejtett hipertónia és cukorbetegség gyakorisága, prognózisa és demográfiai determinánsai felnőttek között
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Ádány Róza
Cím: Felnőttkori egészségállapot felmérés a praxisközösségekben
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Sándor János
Cím: Magyarország legnagyobb szegregált népcsoportjának orális egészsége
Kérelmező: MTA, Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Orsolya
Cím: Primer és secunder agyi daganatok terápiaérzékenységének vizsgálata 3D szövetmodellben
Kérelmező: Humeltis Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Pongrácz Judit
Cím: Húgyhólyag daganatok genetikai osztályozása, molekuláris diagnosztikus és prognosztikus markerek kutatása hólyagdaganatos betegek, tumor, vizelet és vérszérum mintáin
Kérelmező: Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Pajor László
Cím: Manuális és eszközös mellkasi kompresszióval kivitelezett kardiopulmonális újraélesztés hatékonyságának összehasonlító vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet, Sürgősségi Orvotan nem önálló Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Zoltán
Cím: Paramedicinális eszközök alkalmazása a nőgyógyászati daganatos betegek körében, étrend kiegészítők alkalmazása, hitek és tévhitek a helyes táplálkozásról nőgyógyászati daganatos betegségekben
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Póka Róbert
Cím: A klinikai diagnózissal való szembesülés összefüggései a szülői megküzdési módokkal különböző neurodevelopmentális zavarok esetén
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Páli Judit Éva
Cím: Indukált kromoszóma fragilitás vizsgálata csontvelőelégtelenségi szindrómák differenciáldiagnózisában
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Jurányi Zsolt
Cím: Spontán és indukált kromoszóma törékenység vizsgálata különböző környezeti és nem környezeti etiológiájú malignus és nem malignus betegségek esetében (retrospektív elemzés)
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Jurányi Zsolt
Cím: A krónikus hepatitis B fertőzésben szenvedő betegek retrospektív vizsgálata Magyarországon
Kérelmező: Janssen Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Gábor
Cím: A „szülésznői támogatás illetve privát szféra jelentősége a szülőszobán“
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Rados Melinda
Cím: Svájci- Magyar Együttműködési Program “Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogramjának praxisközösségek többletszolgáltatásaival és azok eredményességével kapcsolatos végállapot felmérése – Kontroll területek vizsgálata”
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Sándor János
Cím: Svájci- Magyar Együttműködési Program “Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogramjának praxisközösségek többletszolgáltatásaival és azok eredményességével kapcsolatos végállapot felmérése – Intervenciós területek vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Sándor János
Cím: Az alkohol és a dohányzás krónikus hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásában játszott szerepének feltáró vizsgálata (SOAP: Smoking and alcohol in pancreatitis)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Transzlációs Medicina Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter
Cím: Az éretlen koraszülöttek végrehajtó funkciójának vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Beke Anna
Cím: A Magyar Gyermekkori Gyulladásos Bélbetegségek Regisztere
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Gyermekklinika
Vizsgálatvezető: Dr. Veres Gábor
2016. március 29-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: A mielóma multiplex rutin klinikai gyakorlat keretében végzett kezelésének obszervációs vizsgálata
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Masszi Tamás
2016. április 26-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: A non-melanoma bőrtumorok kialakulására hajlamosító környezeti tényezők vizsgálata immunkompetens és immunszupprimált betegpopulációban
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Bőrgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Remenyik Éva
Cím: Malignus daganatokban prognosztikus és prediktív tényezők felderítése – retrospektív kohort vizsgálat
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Rubovszky Gábor
Cím: ACCA és EACPI protokoll akut koronária szindróma (ACS) STEMI regisztere
Kérelmező: Európai megfigyelési kutatási program Európai Kardiológusok Társasága (ESC)
Vizsgálatvezető: Dr. Becker Dávid
Cím: Krónikus fájdalombetegek öndestruktív mintái
Kérelmező: Pszichoszomatikus Ambulancia Kft
Vizsgálatvezető: Dr. Császár-Nagy Noémi
Cím: A végstádiumú májelégtelen betegek pszichoszociális állapotának változása szervátültetést követően
Kérelmező: Hazai Szervátültetésért Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Smudla Anikó
Cím: Familiáris hypercholesterinaemia szűrése
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Paragh György
Cím: A placentáris mikroRNS-ek szekvenciális heterogenitásának és diagnosztikai felhasználhatóságának vizsgálata preeklampsziában és szövődménymentes terhességben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Rigó János
Cím: A terápiarezisztens depresszióban szenvedő betegek hazai epidemiológiájának és kezelési mintázatainak felmérése OEP adatbázis segítségével
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Rihmer Zoltán
Cím: Mellékvese-daganatok és mellékvese myelolipomák mikroRNS expressziós vizsgálata archivált paraffinos szövetblokkokban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Igaz Péter
Cím: Vesetranszplantációs regiszter – Vesetranszplantált betegek életminőségét és túlélését meghatározó tényezők
Kérelmező: CPS Cortex Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Máthé Zoltán
Cím: A pszichoszociális státus hatása agyi stresszadaptációs rendszerek génexpressziójára és epigenetikai programozására
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Anatómiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Gaszner Balázs
Cím: Szorongásra és depresszióra hajlamosító tényezők vizsgálata várandós kismamáknál
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Hadházi Éva
2016. május 31-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Osteoarthritisben (OA, artrózis) szenvedő betegek életminőségének, együttműködési (adherencia) készségének vizsgálata, hazai reumatológiai osztályok és rehabilitációs intézetek által kezelt betegek körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyóygszerésztudományok Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Csóka Ildikó
Cím: A szkizofréniában jelentkező szociálkognitív és metakognitív deficitek kezelési lehetősége Magyarországon – A Metakognitív Tréning
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Cím: Budapest II., Lukács Fürdő, IV. számú kút vizének, hatékonyságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának vizsgálata gyomorsav túltengésben szenvedő egyénekben
Kérelmező: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Vizsgálatvezető: Dr. Máté Miklós
Cím: Pemphigusban szenvedő betegek betegségteher felmérése Magyarországon
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Brodszky Valentin
Cím: Komplikált húgyúti infekció miatt hospitalizált betegek klinikai menedzselésének és a betegség kimenetelének retrospektív értékelése (obszervációs vizsgálat) azon országokban, ahol magas a Gram-negatív baktériumok többszörös gyógyszer-rezisztenciájának előfordulása
Kérelmező: HungaroTrial
Vizsgálatvezető: Dr. Várkonyi István
Cím: A “szabad”, a mikrovezikulomokban található mikroRNS és az egynukleotidos polimorfizmus (SNP) diagnosztikai markerként való felhasználhatóságának vizsgálata ovárium tumoros betegek és egészséges kontroll mintákban
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Póka Róbert
Cím: BIG 1-98 = Fázis III., négy karú vizsgálat a letrozol értékelésére, posztmenopauzás, hormonreceptor-pozitív emlődaganatban szenvedő nők adjuváns endokrin kezelésében (BIG 1-98 Long Term Follow-up / BIG 1-98 Hosszú Távú Követéses Vizsgálat
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Láng István
Cím: A felső végtagi repetitív, ergoterápiás tréninghez hozzáadott forszírozott aerob tréning hatékonyságának vizsgálata felső végtagi és kognitív funkciók javulására
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Jenei Zoltán
Cím: A Crohn-betegségben szenvedő betegek retrospektív vizsgálata Magyarországon
Kérelmező: MH Egészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Szamosi Tamás
2016. május 31-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: More-Care
Kérelmező: Medtronic Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Merkely Béla
2016. június 28-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Az urothelialis daganatban szenvedő betegek retrospektív vizsgálata Magyarországon
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Maráz Anikó
Cím: Nemzetközi prospektív primer gerincdaganat regiszter primary tumor research and outcome network (PTRON)
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Péter Pál
Cím: Immunological properties of synovial fluid-derived stem cell-like cells in rheumatoid arthritis – Rheumatoid arthritisben szenvedő betegek synoviális folyadékából izolált őssejt szerű sejtek immunológiai vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Belgyógyászati Klinika Reumatológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Szekanecz Zoltán
Cím: Spondyloarthritisek fellobbanása
Kérelmező: Assessment of Ankylosing Spondylitis International Society
Vizsgálatvezető: Dr. Géher Pál
Cím: ACNEUNI-01 Acne előfordulása és kezelési gyakorlata egyetemisták körében
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Bőrgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Remenyik Éva
Cím: Az eleséstől való félelmet mérő FES-I nemzetközi kérdőív magyar nyelvű verziójának pszichometriai vizsgálata. Az eleséstől való félelemmel kapcsolatos tényezők magyar otthonélő idősek körében.
Kérelmező: SE Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Éva
Cím: A debreceni IBS-C kérdőív (Debrecen IBS-C Questionnaire: DISCQ) validációs tanulmánya
Kérelmező: Hajdúsági Sütödék Zrt.
Vizsgálatvezető: Dr. Plósz János
Cím: Drogrehabilitációs folyamatban résztvevő férfiak pszichológiai vizsgálata
Kérelmező: Károli Gáspár Reofrmátus Egyetem Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Mirnics Zsuzsanna
Cím: Molekuláris genetikai vércsoport meghatározások alkalmazása a vérbiztonság javítására a transzfuziológiában
Kérelmező: Országos Vérellátó Szolgálat
Vizsgálatvezető: Dr. Andrikovics Hajnalka
Cím: Retrospektív gyógyszerfelhasználási vizsgálat a hidroxi-etil-keményítőt (HES) tartalmazó infúziós oldatok rutinszerű, kórházi felhasználásának vizsgálatára
Kérelmező: Clinical & Real World Research
Vizsgálatvezető: Dr. Csomós Ákos
Cím: OVERCOME vizsgálat
Kérelmező: Astrazeneca Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Lengyel Csaba
Cím: Szelektív dorzális rhizotómia műtét eredményeinek követése Magyarországon
Kérelmező: MRE Bethesda Gyermekkórház
Vizsgálatvezető: Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna
Cím: Endoszkópos retrográd cholangio-pancreatographia (ERCP) minőségi mutatóinak monitorozása, a szövődmények kockázati tényezőinek vizsgálata – ERCP regiszter
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK I. Számú Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Vincze Áron
Cím: A májmetasztázisok növekedési mintázatának részletes morfológiai és molekuláris biológiai jellemzése
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Péter
Cím: Beavatkozással nem járó, retrospektív szövetminta-gyűjtemény utánkövetése a 20050244-es Amgen vizsgálathoz (a denoszumab és a zoledronsav összehasonlítása az előrehaladott rákbetegségben vagy mielóma multiplexben szenvedő betegek csontmetasztázisának kezelésében)
Kérelmező: Amgen
Vizsgálatvezető: Dr. Balikó Zoltán
Cím: Középiskolás diákok egészségmagatartásának vizsgálata és javítása
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kósa Karolina
Cím: Anti TNF-alfa kezelés hatása a szérum cytokine szitnekre és receptoraikra IBD betegekben – módosítási kérelem
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Gelley András
2016. június 28-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Anti TNF-alfa kezelés hatása a szérum cytokine szitnekre és receptoraikra IBD betegekben – részbeszámoló jelentés
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Gelley András
2016. augusztus 30-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Svájci- Magyar Együttműködési Program Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogramjának (CH/8/1) keretében megvalósuló, a praxisközösségek többletszolgáltatásaival és azok eredményességével kapcsolatos végállapot felmérése részét képező „Vizsgálat az intervenciós és kontroll területen, telepszerű körülmények közt élő roma felnőttek egészségi állapotának meghatározására
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Ádány Róza
Cím: Termelékenység és közvetett költségei kardiovaszkuláris esemény után Európában
Kérelmező: IMS Health Consulting BVBA/SPRL
Vizsgálatvezető: Dr. Csiba László
Cím: Epidemiológiai és patofiziológiai vizsgálatok a viszketés problematikájában Epidermolysis bullosában (EB) szenvedő betegeknél
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Bőrgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Remenyik Éva
Cím: Súlyos asztmás betegek klinikai jellemzőinek retrospektív felmérése és a súlyos asztma jellemző fenotípusainak leírása Magyarországon
Kérelmező: Magyar Tüdőgyógyász Társaság
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor
Cím: Új Polycisztás ovávrium szindróma autoimmun hátterének tisztázása
Kérelmező: Charité-Universitätsmrdizin Berlin; Institute for Experimental Endocrinologym Südring Németország
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor László
Cím: Gyermek- és serdülőkori obezitás affektív komponenseinek vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Vetró Ágnes
Cím: Stresszkezelés felmérése a felsőoktatásban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Zsuzsa
Cím: A Rheumatoid Arthritis Ellátási Standardjainak alkalmazása Európában – a betegek szemszögéből
Kérelmező: Budai Irgalmasrendi Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Rojkovich Bernadette
Cím: A gyermekkori obesitás vizsgálata a reziliencia tükrében
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bugán Antal
Cím: A temperamentum, a gyermekkori bánásmód és a felnőtt kötődés hatásai a gerinceredetű fájdalom megélésére
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
Cím: Viselkedésbiológiai Rugalmatlanság, mint a fiatalkori kezdetű depresszió rizikótényezője – meghosszabbított kutatás
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent- Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Kapornai Krisztina
Cím: Kora gyermekkori traumatikus élmények és a felnőttkori egészségi állapot összefüggése
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Cím: A szocioökonómiai státusz szerepe a heredaganatos betegség kimenetelében
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Küronya Zsófia
Cím: Az achalasia cardiae előfordulási gyakoriságának, tünettanának és terápiás lehetőségeinek monitorozása – Achalasia regiszter(multicentrikus, prospektív obszervációs klinikai vizsgálat)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Illés Anita
Cím: Celluláris biomarkerek vizsgálata neuropszichiátriai kórképekben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Adorján István
Cím: A coeliakia előfordulási gyakoriságának, tünettanának, szövődményeinek, családi halmozódásának és a gluténmentes diéta hatásainak monitorozása – Coeliakia regiszter (multicentrikus, prospektív obszervációs klinikai vizsgálat)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bajor Judit
Cím: Klonális evolúció tér- és időbeli vizsgálata krónikus limfocitás leukémia személyre szabott kezeléséhez
Kérelmező: NKFI Hivatal
Vizsgálatvezető: Dr. Alpár Donát
2016. augusztus 30-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Riboflavin és UV-A kombináció (collagen cross-linking) felhasználása a keratoconus kezelésébe
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Szemészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Hassan Ziad
Cím: Tudományos mérés a pozitív érzelmi hatások és az immunparaméterek emelkedése között – bohócdoktorok
Kérelmező: Mosolygó Kórház Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Béres András
Cím: Prospektív megvalósíthatósági tanulmány az IntraLesa FS Lézer biztonságos alkalmazásának felmérésére a közeli látáshoz szükséges alkalmazkodás képességének helyreállításában
Kérelmező: Dunakanyar Orvosi Centrum
Vizsgálatvezető: Dr. Ratkay Imola
Cím: E-Registry – multicentrikus, prospektív, post-marketing rendszer – Cypher Select gyógyszerkibocsátó sztent hosszú távú hatékonysgágának és biztonságosságának vizsgálata
Kérelmező: Johnson & Johnson Medical NV./S.A.
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Iván
Cím: A szégyen szerepe szomatizációs kórképekben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Unoka Zsolt
Cím: A HGCS rendszer vizsgálata – modellezése a bentlakásos szociális intézményekben ellátottak állapotának követésére és a gondozási tevékenység mérésére (FINANSZÍROZÁSI MODELLKÍSÉRLET)
Kérelmező: Szociális Klaszter Nonprofit Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Bónis Péter
Cím: TAXUS Element Paclitaxel-Eluting Coronary Stent System European Post – Approval Registry
Kérelmező: Zala Megyei Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Lupkovics Géza
Cím: A fototoxikusság, a laphámsejtes bőrrák és a májtoxikusság kockázatának csökkentését célzó kiegészítő kockázat minimalizálási intézkedések hatékonyságának értékelése az Európai Unióban vorikonazolt kapó betegeknél
Kérelmező: Pfizer Ltd.
Vizsgálatvezető: Dr. Székely Éva
2016. szeptember 27-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Stromális heredaganatos betegek pathológiai és klinikai adatainak feldolgozása
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bíró Krisztina
Cím: Agresszió és szerhasználati jellemzők autizmussal élő serdülők körében
Kérelmező: Addiktológiai Kutató Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Gerevich József
Cím: Krónikus féjdalombetegek szorongás mintái
Kérelmező: Pszichoszomatikus Ambulancia Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Császár- Nagy Noémi
Cím: A neuropathia előfordulásának és ellátásának nyílt, többközpontú, beavatkozással nem járó, obszervációs vizsgálat
Kérelmező: Wörwag Pharma Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Várkonyi Tamás
Cím: Az iskolai egészséges életmódra nevelő foglalkozások hatása a serdülők egészségmagatartási szokásaira
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Bíró Krisztina
Cím: A sürgősségi gyógykezelésbe vétel és a kötelező intézeti gyógykezelés elrendelése szociodemográfiai és klinikai jellemzőinek vizsgálata budapesti pszichiátriai osztályokon
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szuromi Bálint
Cím: Crohn- betegek életminőség felmérése Magyarországon
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: Gyermekkori szolid daganatok mikroRNS profil meghatározása
Kérelmező: Őrzők Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Garami Miklós
Cím: Primer humán uvea melanocyták fenotípusos és molekuláris biológiai vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent- Györgyi Albert KK Szemészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Facskó Andrea
Cím: Primer humán cornea endothel sejtek fenotípusos és molekuláris biológiai vizsgálata
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent- Györgyi Albert KK Szemészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Facskó Andrea
Cím: Szisztémás antifungális terápia alkalmazásának vizsgálata a hazai intenzív osztályos gyakorlatban
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Hermann Csaba
Cím: Az adherencia pszichoszociális meghatározói II. típusú diabéteszben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Stauder Adrienne
Cím: A kedélybetegségek genomikája és neurobiológiája
Kérelmező: Magyar Tudományos Akadémia – Semmelweis Egyetem Neuropszichofarmakológiai és Neurokémiai Kutcsoport
Vizsgálatvezető: Dr. Bagdy György
Cím: Az influenza elleni védőoltások eredményességének maghatározása 18 évesek és idősebbek körében Magyarországon a 2015-16. évi influenza szezonban
Kérelmező: ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Vizsgálatvezető: Dr. Oroszi Beatrix
2016. szeptember 27-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Extrafinom illetve hagyományos nagyrészecskés inhalatív gyógyszerrel is kezelt betegek életminőségének és exacerbáció gyakoriságának felmérése – CH/2012/01.
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Belgyógyászati Intézet III. Számú Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bártfai Zoltán
Cím: IN.PACT Global Clinical Study – Részbeszámoló jelentés
Kérelmező: Medtronic Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Merkely Béla
Cím: A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozása és végrehajtása – 2. fázis: Az ionizáló sugárzással potenciálisan kapcsolatos megbetegedések előfordulási gyakoriságának értékelése a hatásterületen élő népesség körében, ahol az egészségi állapotot a háziorvosok által gyűjtött incidencia adatok és ezek kockázati tényezőkkel korrigált mérőszámai indikálják
Kérelmező: MVM ERBE Zrt.
Vizsgálatvezető: Dr. Sáfrány Géza
 2016. október 25-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Kényszergyógykezelés alatt álló pszichiátriai betegek kórelőzményének, pszichiátriai tüneteinek és demográfiai jellemzőinek vizsgálata a bűnismétlés kockázati tényezőinek azonosítása céljából
Kérelmező: Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Gazdag Gábor
Cím: Pszichomotoros fejlődési tesztek összehasonlító vizsgálata, és a fejlődés menetét befolyásoló tényezők
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Beáta Erika
Cím: A biológiai terápia onkológiai vonatkozásai, különös tekintettel a bőrdaganatokra
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent- Györgyi Albert KK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ócsai Henriette
Cím: PRO JUNIOR – Vizsgálat az antibiotikum kezelés mellékhatásairól gyermekeknél
Kérelmező: BG Distribution Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Réthy Lajos Attila
Cím: A pitvarfibrillációt jellemző klinikai és telemedicinális EKG markerek retrospektív vizsgálata
Kérelmező: Internatioanl Medical Services Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Viktor
Cím: Az érzékelt és anticipált diszkrimináció (READ) kezeléséről szóló képzés hatékonysága (The Effectiveness of Responding to Experienced and Anticipated Discrimination (READ) Training)
Kérelmező: Ébredések Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Harangozó Judit
Cím: BonMaker sajátfog- csontpótló segítségével végzett alveolus prezerváció klinikai, radiológiai és hisztológiai értékelése – Prospektív, randomizált, kontrollált vizsgálat
Kérelmező: Korean Dental Solutions Co. Ltd. Rm.
Vizsgálatvezető: Dr. Windisch Péter
Cím: m- RESIST pilot vizsgálat – Terápia- rezisztens szkizofréniát célzó m- egészség program elfogadhatósága, használhatósága, felhasználói elégedettség és észlelt életminőség egészséges résztvevők, illetve betegek és gondviselők szemszögéből
Kérelmező: European Commission HORIZON 2020: Call: H2020-PHC-2014-2015
Vizsgálatvezető: Dr. Unoka Zsolt
Cím: Engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági (Post-authorisation Safety – PAS) megfigyelési kohorszvizsgálat az UMEC-VI kombinációval vagy UMEC készítménnyel, illetve tiotropiummal kezelt COPD-betegségben szenvedő páciensek körében bekövetkezett bizonyos cardiovascularis és cerebrovascularis események incidenciájának és komparatív biztonságának meghatározására (vizsgálat száma: 201038)
Kérelmező: Quintiles Magyarország Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Losonczy György
Cím: Magas és alacsony energiatartalmú táplálás heveny hasnyálmirigy- gyulladás korai fázisában (GOULASH study)
Randomizált kontrollált kettős vak beavatkozással nem járó klinikai vizsgálat
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter
Cím: A 11- 18 éves fiatalok táplálkozása és fizikai aktivitása felmérése
Kérelmező: InsightLab Piackutató Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Pilling Róbert
Cím: Európai, megfigyeléses vizsgálat a hatásossági és biztonságossági adatok gyűjtésére újonnan diagnosztizált, Philadelphia pozitív (Ph+), akut limfoblasztos leukémiában (ALL) szenvedő gyermekeknél, akiknél kemoterápiát + imatinibet + / – hemopoetikus őssejt- transzplantációt alkalmaznak – 1. számú módosítási kérelem
Kérelmező: PPD Magyarország Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor
Cím: OVERCOME vizsgálat – 1. számú módosításának kérelme
Kérelmező: Astrazeneca Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Lengyel Csaba
 2016. október 25-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: GENESIS – Az alacsonynövés genetikája és neuroendokrinológiája – nemzetközi vizsgálat
Kérelmező: ICON Klinikai Kutató Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Halász Zita
2016. november 22-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: „PREDICT (Predicting Acute-on-Chronic Liver Failure in Cirrhosis) nemzetközi tanulmány” illetőleg ennek keretein belül
„Bél barrier károsodás szerepének vizsgálata a krónikus májbetegségre rakódott akut májelégtelenség kialakulásában” című kiegészítő tanulmány
Kérelmező: European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure
Vizsgálatvezető: Dr. Papp Mária
Cím: Hemopoetikus őssejt transzplantációs kezelésben részesültek feltáró tumormentes túlélési beavatkozással nem járó élettartam vizsgálata
Kérelmező: Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság
Vizsgálatvezető: Dr. Masszi Tamás
Cím: Biológiai terápiával kezelt betegek kezelési perzisztenciájának és eredményességének vizsgálata 3 indikációban: rheumatoid arthritis, spondylitis ankylopoetica és arthritis psoriatica
Kérelmező: Healthware Tanácsadó Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Géher Pál
Cím: Nem alkoholos zsírmáj (NAFLD) és nem alkoholos steatohepatitis (NASH) epidemiológiájának, betegség lefolyásának és a progressziót befolyásoló tényezőknek a vizsgálata- Nem alkoholos zsírmáj és nem alkoholos steatohepatitis regiszter
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Pár Gabriella
Cím: Humán cisztás echinococcosis klinikopatológiai jellegzetességeinek elemzése retrospektív vizsgálatban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Pathológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Somorácz Áron
Cím: A természetes testnyílásokon keresztül történő specimen- eltávolítás jelentősége bélendometrózis laparoszkópos kezelésében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bokor Attila
Cím: A Terumo BCT – CTS 5043 protocol – Spectra Optia® fehérvérsejtmentesítő (WBCD) apheresis rendszer rutin klinikai alkalmazásával kapcsolatos multicentrikus, retrospektív adatgyűjtés – módosítási kérelem – 1.0-s módosítás: 2016. Sept.28. CTS-5043
Kérelmező: Terumo BCT
Vizsgálatvezető: Dr. Réti Marienn
 2016. november 22-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Budapest II., Lukács Fürdő, IV. számú kút vizének, hatékonyságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának vizsgálata gyomorsav túltengésben szenvedő egyénekben
Kérelmező: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Vizsgálatvezető: Dr. Máté Miklós
Cím: “3. misszió” Sport és tudomány a társadalomért Kelet- Magyarországon
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Ádány Róza
Cím: Lélekmadár Tábor Kutatás
Kérelmező: Bátor Tábor Alapítvány
Vizsgálatvezető: Hosszú Dalma
Cím: A Terumo BCT – CTS 5043 protocol – Spectra Optia® fehérvérsejtmentesítő (WBCD) apheresis rendszer rutin klinikai alkalmazásával kapcsolatos multicentrikus, retrospektív adatgyűjtés
Kérelmező: Terumo BCT
Vizsgálatvezető: Dr. Réti Marienn
2016. december 13-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Lymphoid szövetek és solid tumorok molekuláris markereinek vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Pathológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Méhes Gábor
Cím: Számítógépes tanulóalgoritmusok validálása spirometriai adatokon
Kérelmező: Vimely AI Lab Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Bánfi Andrea
Cím: A HPV prevalencia feltérképezése (populáció- alapú országos felmérés)
Kérelmező: Állami Tisztifőorvosi Hivatal
Vizsgálatvezető: Dr. Kósa Zsigmond
Cím: Candidaemiák kezelése és kimenetele
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Fülesdi Béla
Cím: Egészségügyi Világszervezet – Európai Régió: Gyermek Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2016-2017.
Kérelmező: Egészségügyi Világszervezet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Viktória Anna
2016. december 13-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása, WHO- kollaboratív nemzetközi kutatás 2013/14. tanévi magyar országos felmérésére és egy Gyermekbiztonság Felmérés magyarországi pilot vizsgálatának vonatkozó engedélykérelemhez
Kérelmező: Egészségügyi Világszervezet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Ágnes