2018 évi TUKEB üléseken kiadott engedélyek

 

2018. január 30-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Pszichológiai tényezők vizsgálata magas vérnyomás betegségben
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Bodóné Dr. Rafael Beatrix
Cím: Maladaptív sémák szerepe a kábítószer- függőség kialakulásában
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Mirnics Zsuzsanna
Cím: Elfogadható életminőség különböző életkorokban
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: Jövőbeli egészséggel, élethelyzettel kapcsolatos lakossági várakozások
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: Egészségműveltség vizsgálata cerebrovaszkuláris betegek körében és a háziorvosok stroke- kal kapcsolatos ismereteinek a felmérése
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Zsuga Judit
Cím: Egészségtudatosság fejlesztése a koragyermekkorban (családtervezéstől a gyermek 6 éves koráig) – Koraszülések kialakulásának okait vizsgáló tanulmányhoz
Kérelmező: Országos Közegészségügyi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Fogarasi- Grenczer Andrea
Cím: Életminőség és terápiás elégedettség- együttműködés mérése hazai 2- es típusú Diabetes Mellitussal diagnosztizált betegek esetében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Csóka Ildikó
Cím: Hajléktalanellátásban dolgozók országos egészségfelmérése
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Rákosy Zsuzsa
Cím: Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása – WHO- kollaboratív nemzetközi kutatás (HBSC) 2017/18. tanévi magyar, országosan reprezentatív felmérése
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Ágnes
Cím: Az akkulturációs folyamatok az orosz anyanyelvű serdülők körében: A pszichés státusz és az életminőség összefüggései
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: GOULASH- PLUS: az akut pancreatitis longitudinális vizsgálata. A GOULASH-study hosszútávú követéses vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Transzlációs Medicina Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter
Cím: WorldwidE AssesmeNt of Separation of pAtients From ventilatory aasistancE – the wean safe STUDY
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Molnár Zsolt
Cím: Gyógyszeres kezelés optimalizálása szív reszinkronizációs kezelés után
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Csanádi Zoltán
Cím: Tranziens Receptor Potenciál ioncsatornák, neuropeptidek és receptororaik vizsgálata emberi agybanki mintákból
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet & Szentágothai János Kutatóközpont
Vizsgálatvezető: Dr. Helyes Zsuzsanna
Cím: International prospective observational StudY on iNtrAcranial PreSsurE in intensive care – The SYNAPSE-ICU study”
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent- Györgyi Albert KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tánczos Krisztián
Cím: A colorectalis carcinoma molekuláris prognosztikai és prediktív markereinek retrospektív vizsgálata a primer és/vagy áttéti daganatból
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK III. Sz Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kocsis Judit
Cím: Molekuláris genetikai vércsoport meghatározások alkalmazása a vérbiztonság javítására a transzfuziológiában – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Vérellátó Szolgálat
Vizsgálatvezető: Dr. Szilvási Anikó
Cím: Colorectalis adatbázis létrehozása – módosítási kérelem
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent- Györgyi Albert KK Sebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Lázár György
Cím: Az adherencia pszichoszociális meghatározói II. típusú diabéteszben – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Stauder Adrienne
Cím: Az egészségkárosodás hátterében lévő negatív gyermekkori élmények vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet
Vizsgálatvezető: Dr. Makara Mihály
Cím: Sírási, szív- és köhögési hangok elemzése, egyes kórállapotokat kísérő speciális akusztikai mintázatok kutatása – módosítási kérelem
Kérelmező: Auxiliis Pharma Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Bánfi Andrea
Cím: Az EU- MENU metodológiának megfelelő nemzeti élelmiszerfogyasztási felmérés/ What’s on the menu in Europe/ EU MENU – módosítási kérelem
Kérelmező: Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal
Vizsgálatvezető: Horváth Zsuzsanna
2018. január 30-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: A colorectalis carcinoma immungenetikai rizikótényezőinek megismerésére és a rövid távú mortalitás előrejelzésére szolgáló markerek laboratóriumi vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kocsis Judit
2018. február 27-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Az alsó bölcsességfogak műtéti eltávolítását követő késői posztoperatív gyulladás (delayed onset infection) vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem FOK Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Joób-Fancsaly Árpád
Cím: A bőr és mozgásszervek érintettségének vizsgálata szisztémás sclerosisban, betegminták további tárolása és elemzése
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Czirják László
Cím: A gerinc metasztázisok kezelésének és kimenetelének vizsgálata egy multicentrikus prospektív regiszter segítségével
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Péter Pál
Cím: Idős hozzátartozót gondozó családtagok megterheltsége
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Széman Zsuzsanna
Cím: A halállal kapcsolatos attitűd, a konfliktusmegoldás és a szülői neveltetés összefüggéseinek vizsgálata kivonuló mentődolgozók körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Ápolástan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balogh Zoltán és Moskola Vladimir
Cím: Az egészségről alkotott nézetek – felmérés az általános populáció körében
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) élő gyerekek vizsgálata
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Mirnics Zsuzsanna
Cím: Édesapák szülésélményének vizsgálata a párkapcsolati elégedettséggel és az apa-csecsemő kötődéssel való összefüggésben
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Matuszka Balázs
Cím: Memória és végrehajtó funkciókat mérő neuropszichológiai tesztek hazai adaptálása
Kérelmező: Debreceni Egyetem NK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Andrejkovics Mónika
Cím: A Thalassa Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet terápiás közösségének longitudinális, kontrollált hatékonyságvizsgálata
Kérelmező: Thalassa Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Zalka Zsolt
Cím: Humán glikoproteinek glikozilációjának vizsgálata kevert nyál és sulcus váladék mintákból – módosítási kérelem
Kérelmező: Debreceni Egyetem Molekuláris Medicina KK Horváth Csaba Elválasztástudományi Laboratórium
Vizsgálatvezető: Dr. Guttman András
Cím: Hemopoetikus őssejt transzplantációs kezelésben részesültek feltáró tumormentes túlélési beavatkozással nem járó élettartam vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Masszi Tamás
Cím: Antitest profile analízis és biomarkerek meghatározása nagy érzékenységű immunológiai és molekuláris biológiai technikákkal immunterápiás kezelésben részesülő melanomás betegek esetében – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Liszkay Gabriella
Cím: GYERE – Gyermekek Egészsége Program keretén belül megvalósuló 6-12 éves gyermekek testmagasságának és testsúlyának felmérése – módosítási kérelem
Kérelmező: Nestlé Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kubányi Jolán
Cím: A DSM-5 Személyiségleltár hazai adaptálása, valamint egyes pszichológiai jellemzőkkel és az életminőséggel való kapcsolata – módosítási kérelem
Kérelmező: Debreceni Egyetem NK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Cím: Egyes rizikócsoportok pszichomotoros jellegzetességeinek feltárása és a fejlődés menetét befolyásoló tényezők vizsgálata – PhD kutatás – módosítási kérelem
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Beáta Erika
Cím: Philadelphia negatív Myeloproliferatív Betegek Regisztere – módosítási kérelem
Kérelmező: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Egyed Miklós
Cím: A Colitis ulcerosa-ban szenvedő betegek retrospektív vizsgálata Magyarországon – módosítási kérelem
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Molnár Tamás
Cím: Evészavaros és gyógyult evészavaros betegek érzelmi intelligenciája és kötődése – módosítási kérelem
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Dóra
2018. február 27-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: A HIV/AIDS fertőzésben szenvedő betegek retrospektív vizsgálata Magyarországon
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Szlávik János
2018. március 27-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Dialízis regiszter – végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegek életkilátásait meghatározó tényezők Magyarországon
Kérelmező: Magyar Nephrológiai Társaság
Vizsgálatvezető: Dr. Reusz György
Cím: Az egészségmagatartás protektív tényezőinek vizsgálata gyermekkorban – A média- és a számítógép-használat egészségmagatartásra gyakorolt hatása
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Beáta Erika
Cím: Abelcet által okozott, a komplement aktivációhoz köthető pszeudo-allergiás reakció (CARPA) vizsgálata hemato-onkológiai kezelés alatt álló gyermekeknél
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó András
Cím: Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve” című pályázat, „Testi, lelki, és szociális egészségmegőrzés és betegségmegelőzés multidimenzionális vizsgálata, és megvalósítható egészségvédő programok kidolgozása” című alprojekt
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Tobak Orsolya
Cím: A magyar gazdaság versenyképességének növelése a lakosság egészségi állapotát javító népegészségügyi intervenciók célcsoportjainak és tartalmának azonosítása révén : A daganatos betegségek keletkezésének és progressziójának gátlása genomikai célpontokon keresztül – alprojekt
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Margit
Cím: Szocioökonómiai és kínálati oldali tényezők szerepe a magyarországi antibiotikum fogyasztásban
Kérelmező: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság- tudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bíró Anikó
Cím: Alvászavarok, az alvás makro- és mikrostruktúrális jellemzői és egyéb, nem motoros tünetek neurodegeneratív betegségekben (AMMEN)
Kérelmező: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Szűcs Anna
Cím: A bradykinin mediált angioödémás betegek hazai beteg regisztere
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Farkas Henriette
Cím: Akut koronária szindrómán átesett betegek kórházi betegedukációjának és egészségtervezésének tesztje
Kérelmező: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Vizsgálatvezető: Dr. Andréka Péter
Cím: RECOGNISE vizsgálat
Kérelmező: AstraZeneca Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Ildikó
Cím: Transzanális endoszkópos műtéttechnikával eltávolított rectum léziók multicentrikus regisztere
Kérelmező: Szent Borbála Kórház Sebészeti Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Bánky Balázs
Cím: SE Ortopédiai Klinika Csont és Lágyrésztumor Regiszter anyagának tudományos feldolgozása, különös tekintettel a betegek túlélési adataira
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szendrői Miklós
Cím: Perinatális stroke
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Vojcek Eszter és Dr. Seri István
Cím: A természetes immunválasz hatása az intestinalis fibrosis kialakulásában gyulladásos bélbetegségben – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Arató András
2018. március 27-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Tüdődaganatos betegek szövetmintáinak vizsgálata 3D mesterséges tüdőszövetben
Kérelmező: Humeltis Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Pongrácz Judit
2018. április 24-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Egészségértés komplex felmérése ischaemiás szívbetegek körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Papp- Zipernovszky Orsolya
Cím: CORSiCA Multicentrikus Nemzetközi Retrospektív Tanulmány
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető:Dr. Mersich Tamás
Cím: Az alkohol és a dohányzás krónikus hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásában játszott szerepének feltáró vizsgálata (SOAP: Smoking and alcohol in pancreatitis)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter
Cím: Magyarországi betegmintákból származó humán immundeficiencia virus 1 (HIV-1) szekvenciák retrospektív, összehasonlító analízise; filogenetikai elemzés és gyógyszer- rezisztencia mutációk prevalenciájának meghatározása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Minárovits János
Cím: Decubitus in intensive care units
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Ágoston Zsuzsanna
Cím: Gyermekek fizikai aktivitásának vizsgálata (kérdőíves felmérés)
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK
Vizsgálatvezető: Dr. Balatoni Ildikó
Cím: Énvédő motiváció és a várandósság alatt tapasztalt szomatikus tünetek kapcsolata
Kérelmező: Testnevelési Egyetem Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Boda-Ujlaky Judit Emma
Cím: A krónikus HCV fertőzés felismerésének javítása a kórházi informatikai rendszerben generált intelligens üzenetekkel
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Belgyógyászati Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tornai Tamás
Cím: Perfekcionizmus és öngyilkos magatartás figyelemhiányos-hiperaktivitás zavarral diagnosztizált serdülők körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Vadaskert Alapítvány Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
2018. április 24-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: CASTLE-AF – Katéteres abláció, összevetve a standard, hagyományos kezeléssel, a balkamrai diszfunkcióval és pitvarfibrillációval diagnosztizált betegeknél – Catheter Ablation versus Standard conventional Treatment in patients with LEft ventricular dysfunction and Atrial Fibrillation (versio: 2.0)
Kérelmező: Biotronic Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Merkely Béla
Cím: Az autogén tréning hatása az érzelem- és fájdalom-szabályozásra: a szerotonerg szabályozás és a különböző agyi régiók szerepe
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bagdy György
Cím: Az alkohol és a dohányzás krónikus hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásában játszott szerepének feltáró vizsgálata (SOAP: Smoking and alcohol in pancreatitis)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Transzlációs Medicina Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter
Cím: Operábilis méhnyakdaganatok preoperatív brachyterápiája
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kásler Miklós
Cím: A Lisonorm fixkombináció hatásosságának értékelése essentialis hypertoniás és diabeteses betegekben háziorvosok, valamint szakorvosok körében
Kérelmező: Richter Gedeon Nyrt.
Vizsgálatvezető: Dr. Ábrahám György
2018. május 29-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: A rossz prognózisú gyermekkori szolid tumorokra prediszponáló mutációk szűrése és a kezelésükre használható új gyógyszer-célpontok azonosítása
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Garami Miklós
Cím: A SZEMFÜLES szoftver hatásosságának vizsgálata a monitor előtti munkavégzéshez társuló száraz szem panaszok megelőzésében
Kérelmező: Szemfüles Preventív Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kosina-Hagyó Krisztina
Cím: Videolaringoszkópia magyarországi helyzetének felmérése
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy Bálint
Cím: Akut ischaemiás stroke- ban mechanikus thrombectomiával eltávolított vérrögök szövettani vizsgálata (Clot In Acute Stroke, CIAS)
Kérelmező: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Szikora István
Cím: Per cutan behelyezett peritoneális dialízis katéterrel szerzett tapasztalatok a Magyarországi Fresenius Medical Care hálózatában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Pethő Ákos Géza
Cím: Hypophysis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) jelátvitel a fejlődő és patológiásan elváltozott ízületekben és endometriózis kialakulása során
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Juhász Tamás
Cím: A komplementer medicina használata és a daganatos betegek életminőségének felmérése a daganatos betegek körében; Az onkológiai ápolók komplementer medicinával kapcsolatos attitűdjének felmérése
Kérelmező: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Sárváry Attila
Cím: Atopiás dermatitisben (atopiás ekzemában) szenvedő felnőtt betegek betegségteher felmérése Magyarországon
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Brodszky Valentin
Cím: ASAS perSpA
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Géher Pál
Cím: A magyarországi szkizofrén betegek epidemiológiai elemzése és antipszihotikus kezelésük feltérképezése a 2005-2018-as időszakban
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Bitter István
Cím: A menstruációs panaszok szubjektív megítélést befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Affektív Pszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Katalin
Cím: A myeloma multiplexben szenvedő, transzplantációra nem alkalmas, első vonalban VMP kezelésben részesülő betegcsoport epidemiológiájának és kezelési gyakorlatának átfogó elemzése a NEAK adatbázis (2012 2017) segítségével
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Mikala Gábor
Cím: Horizontális fognyaki keresztmetszetek morfológiai vizsgálata Cone Beam CT felvételek segítségével
Kérelmező: Semmelweis Egyetem FOK Konzerváló Fogászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Vág János
Cím: A hazai nem cisztás fibrosis eredetű gyermekkori bronchiectasia retrospektív felmérése gyermekpulmonológiai, gyermekbronchológiai centrumokban – módosítási kérelem
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bánfi Andrea
Cím: Az akkulturációs folyamatok az orosz anyanyelvű serdülők körében: A pszichés státusz és az életminőség összefüggései – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: Jövőbeli egészséggel, élethelyzettel kapcsolatos lakossági várakozások – módosítási kérelem
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: Magyar onkogenom és személyre szabott daganat diagnosztika és terápia nemzeti program – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Matolcsy András
Cím: EU-ra kiterjedő, keresztmetszeti megfigyeléses vizsgálat a lipidmódosító terápia másodlagos és elsődleges ellátásban történő használatának értékelésére (DA VINCI) – módosítási kérelem
Kérelmező: Imperial Clinical Trials Unit
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Róbert Gábor
2018. május 29-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Nyál biomarker vizsgálatok “omics” módszerekkel szájüregi daganatos betegségekben és rákmegelőző állapotokban – OTKA K 105034 és TÁMOP-4.2.2/b-10/1-2010-0024 Dr. Márton Ildikó
Kérelmező: Debreceni Egyetem FOK Konzerváló Fogászati Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Márton Ildikó
Cím: Az urothelialis daganatban szenvedő betegek retrospektív vizsgálata Magyarországon
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Maráz Anikó
2018. június 26-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: A női genitális traktus antimikrobiális aktivitásának proteomikai és metabolomikai vizsgálata és a genitális fertőzések prevenciójában használható molekulák azonosítása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Virok Dezső
Cím: Molekuláris biomarkerek elemzése az autoimmun betegségek korai diagnosztikájának és kezelésének javítására
Kérelmező: ELTE TTK Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kacskovics Imre
Cím: Keringő mikroRNS-ek vizsgálata jóindulatú mellékvesekéreg daganatokban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Igaz Péter
Cím: A humán retina transzkriptóm vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Arnold
Cím: Pszichoszomatikus állapotfelmérés: krónikus fájdalomhoz társuló pszichoszociális háttér felmérése a Diagnostic Criteria For Psychosomatic Research-Revised (DCPR-R) és a hozzá kapcsolódó önjellemző pszichoszomatikus mérőskálák magyar adaptációjával egészséges és krónikus fájdalomban szenvedő felnőtt népességben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Eőry Ajándék
Cím: Bőrbeszéd – A kötődés és az érzelemszabályozás vizsgálata atópiás ekcémával élő felnőtteknél
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Szili Ilona és Dr. Molnár Emese
Cím: Krónikus veseelégtelenségben szenvedők egészségműveltsége és annak összefüggése a vesebetegség komplikációinak kialakulásával
Kérelmező: Szent Margit Kórház Nephrológiai Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Haris Ágnes
Cím: Informális gondozással összefüggő életminőség: felmérés az általános lakosság körében
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: Endokrin változások felnőtt szívsebészeti beavatkozások során
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Városmajori Intenzív Terápiás Részleg
Vizsgálatvezető: Dr. Székely Andrea
Cím: SupraCondylaer Humerus törött gyermekek országos adatbázisa (SCH regiszter)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika, Manuális Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Józsa Gergő
Cím: EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt praxisközösség fejlesztési alprojektjének megvalósítását támogató monitoring
Kérelmező: Országos Közegészségügyi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Sándor János
Cím: A Fókuszolás alkalmazhatósága a pszichoterápiában – az önreflexió, az énerő, a testi tudatosság, az érzelemszabályozás és a testi szorongás fogalmai révén
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Szili Ilona és Dr. Molnár Emese
Cím: Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata: Protektív- és rizikófaktorok az addikciós folyamatok hátterében
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Demetrovics Zsolt
Cím: Gáz természetű mediátorok szerepe a terhességi szövődmények kialakulásában – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Eszter Mária
Cím: RECOGNISE vizsgálat – módosítási kérelem
Kérelmező: AstraZeneca Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Ildikó
Cím: Aktivált bél- és bőr homing-gal jellemezhető CD8+ T sejtek biomarkereinek leírása és klinikai alkalmazhatóságának vizsgálata akut GVHD esetén – módosítási kérelem
Kérelmező: Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Hematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Vályi-Nagy István és Dr. Reményi Péter
Cím: Átfogó felmérés a hazai PKU-s betegek körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Rácz Gábor
2018. június 26-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Anyatejjel vagy prebiotikumot tartalmazó tápszerrel táplált csecsemők esetében fellépő megbetegedések előfordulási gyakoriságának összehasonlítása
Kérelmező: Numil Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Tomsits Erika
Cím: Elégedettségi felmérés a hemodializált (HD) betegeknek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban
Kérelmező: Fresenius Medical Care Dialízis Center Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Hilt Csaba
2018. augusztus 28-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Individuális karakterisztika jellemzése, jelentősége és feltérképezése a szájüregben korszerű digitális módszerek segítségével
Kérelmező: Semmelweis Egyetem FOK Konzerváló Fogászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Vág János
Cím: Humán epidermális melanocyták sejtbiológiai sajátosságainak vizsgálata melanoma sejtekkel történő összehasonlító analízis során
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Zákány Róza
Cím: Az anyajegyekkel és bőrdaganatokkal kapcsolatos ismeretek kérdőíves felmérése egészségügyi és nem egészségügyi lakosság körében
Kérelmező: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Battyáni Zita
Cím: Lézerrel felülkezelt dentális implantátumok 10 éves túlélési és sikerességi arányának retrospektív
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Joób-Fancsaly Árpád
Cím: A DLL3 expresszió prevalenciája kissejtes- tüdőrákos betegek körében a valós klinikai gyakorlat alapján
Kérelmező: Semmelweis Egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bödör Csaba
Cím: A gépi lélegeztetési paraméterek valamint a légzésfunkciós értékek vizsgálata a neonatológiai transzpont körülményei között
Kérelmező: Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
Vizsgálatvezető: Dr. Somogyávri Zsolt
Cím: A tüdődaganatban szenvedő betegcsoport epidemiológiájának és kezelési gyakorlatának átfogó elemzése a NEAK adatbázis (2006-2017) segítségével
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor
Cím: Népegészségügyi felmérés – Táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgálat 2018
Kérelmező: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet
Vizsgálatvezető: Bakacs Márta Anna
Cím: Onkopszichológiai szűrővizsgálat bevezetése a magyarországi onkológiai ellátóhelyeken
Kérelmező: Debreceni Egyetem Onkológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Mailáth Mónika
Cím: Állcsontok antropológiai vizsgálata CBCT képalkotó eljárás segítségével
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Fogorvostudományi Szak
Vizsgálatvezető: Dr. Marada Gyula
Cím: Alagille Szindróma Globális Adatbázis- ALGA
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Dezsőfi Antal
Cím: Az atípusos epesavak szerepe a viszketésben
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Dezsőfi Antal
Cím: A gyermekkori autoimmun májbetegségek immunológiai karakterizálása
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Dezsőfi Antal
Cím: Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére; GINOP-2.3.2-15-2016-00062
A konkrét, engedélyeztetésre váró alprojekt: 10.000 18-35, illetve 45-60 éves hajdú-bihari lakos szív- érrendszeri rizikójának felmérése kérdőív segítségével, a fokozott rizikójúak kiválasztása
Kérelmező: Debreceni Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Páll Dénes
Cím: „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 (A betegértékelésen alapuló egészségkimenet mércék /PROM/ használata a minőségfejlesztésben)
Kérelmező: Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lám Judit
Cím: Az autogén tréning hatékonyságának vizsgálata endometriózisban szenvedő nők körében
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Matuszka Balázs
Cím: Az állat asszisztált intervenció alkalmazása a rehabilitációban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Zana Ágnes
Cím: A COPD integrált, betegközpontú ellátása – Pilot vizsgálat
Kérelmező: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Ildikó
Cím: A haemochromatosis arthropathia klinikai lefolyásának és biomarkereinek vizsgálata
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Reumatológiai Osztály Budai Irgalmasrend
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy György
Cím: Krónikus betegek kezelési sikerességének és betegségük alakulásának vizsgálata az életmód/ életvitel és táplálkozási információk (“lágy tényezők”) valamint a kórtöténet és terápiás választások (“kemény tényezők”) függvényében adatbányászati és gépi tanulásos módszerekkel
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Belgyógyászati Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Paragh György
Cím: A vesetranszplantációval kapcsolatos ismeretek regionális vizsgálata
Kérelmező: Alapítvány a Kelet-Magyarországi Traszplantációért
Vizsgálatvezető: Dr. Nemes Balázs
Cím: Nagy halálozási kockázattal járó krónikus nem- fertőző betegségek megelőzését célzó népegészségügyi intervenciókat megalapozó, új típusú szűrővizsgálati eljárások kifejlesztése: II. alprojekt: Genomikai alapú szűrővizsgálati eljárás kidolgozása a kolorektális daganatok iránti fogékonyság és a daganatok korai stádiumának kimutatására” – módosítási kérelem: Alprojekt
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Margit
Cím: A szkizofréniában jelentkező szociálkognitív és metakognitív deficitek kezelési lehetősége Magyarországon – A Metakognitív Tréning – módosítási kérelem
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Cím: Szorongás, depresszió és az affektív temperamentum-típusok előfordulása 2-es típusú cukorbetegeknél. Milyen személyiség jellemzők befolyásolják a cukorbetegek együttműködési készségét, a szövődmények kialakulását? – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztálya
Vizsgálatvezető: Dr. Rihmer Zoltán
Cím: Az egészségkárosodás hátterében lévő negatív gyermekkori élmények vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet
Vizsgálatvezető: Dr. Makara Mihály
Cím: Prosztata biopsziát megelőző célzott antibiotikum profilaxis hatékonyságának vizsgálata
Kérelmező: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Urológiai Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Póth Sándor
2018. augusztus 28-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: International Study of comparative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches (A gyógyszeres és invazív megközelítésű egészségügyi hatékonyság nemzetközi összehasonlító vizsgálata) – részbeszámoló jelentés
Kérelmező: Cardiotrix Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Keltai Mátyás
Cím: A krónikus hepatitis B fertőzésben szenvedő betegek retrospektív vizsgálata Magyarországon – végbeszámoló jelentés
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Horváth Gábor
Cím: A terápiarezisztens depresszióban szenvedő betegek hazai epidemiológiájának és kezelési mintázatainak felmérése OEP adatbázis segítségével – részbeszámoló jelentés
Kérelmező: Janssen-Cilag Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Rihmer Zoltán
2018. szeptember 25-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Az intra-arteriális szteroid kezelés (IASA) hatékonysága a szteroid-refrakter akut gasztrointesztinális GvHD terápiájában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bérczi Viktor
Cím: Formalin-fixált, paraffinba ágyazott prosztatarák minták glikomikai vizsgálata új biomarkerek felfedezése céljából
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Urológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szarvas Tibor
Cím: Modernkori fogászati prevenciós technikák összehasonlító elemzése és integrációjuk az e-egészségügybe
Kérelmező: Semmelweis Egyetem FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Németh Orsolya
Cím: Új típusú hematológiai paraméterek jelentősége szepszis diagnosztikában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Vásárhelyi Barna
Cím: A kardiológiai klinikai vizsgálatokban való részvételi szándék túlélésre kifejtett hatásának analízise
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Merkely Béla
Cím: Betegek részvétele az egészségügyi döntéshozatalban – Kérdőíves felmérés az általános lakosság körében Magyarországon
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: Wilms-tumor kemoszenzitivitási vizsgálat
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ottóffy Gábor
Cím: A HPV asszociált oropharyngeális laphámcarcinomák (OPSCC) arányának meghatározása a teljes magyar OPSCC populációban. Reprezentatív nemzeti, epidemiológiai vizsgálat.
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Tamás László
Cím: Egészségügyi szakdolgozók pszichiátriai betegségekre vonatkozó ismereteinek és a mentális zavarban szenvedőkkel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balogh Zoltán és Dr. Mészáros Judit
Cím: Betegségpercepció, életminőség és adherencia örökletes thrombophiliában, a hosszú távú antikoaguláns terápiában részesülő betegek körében
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Hargitai Rita
2018. szeptember 25-i ülésen elfogadott beszámoló jelentés
Cím: Az anyatej elemösszetételét befolyásoló tényezők vizsgálata
Kérelmező: ELTE Kémiai Intézet Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpont
Vizsgálatvezető: Dr. Záray Gyula
2018. október 30-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Traumatizáció, mentális és viselkedéses tünetek és reziliencia összefüggései serdülőkorban – különös tekintettel a gyermekvédelemben élő hátrányos helyzetű gyermekekre
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Cím: A vastagbélrákos betegek preoperatív multimodális felkészítési programjának (Prehabilitáció) összehasonlítása az ERAS programmal.
Kérelmező: Szent Borbála Kórház Sebészeti Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Bánky Balázs és Dr. Fülöp András
Cím: PROMIS-57, nemzetközi kérdőív kiértékelése hazai krónikus veseelégtelen betegekben
Kérelmező: Szent Margit Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Dolgos Szilveszter
Cím: Figyelmi diszfunkciók szomatikus tünet és kapcsolódó zavarokban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Neurológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bereczki Dániel
Cím: Randomizált, kontrollált, nyílt, multicentrikus klinikai vizsgálat a MediDrink Pulmo speciális gyógyászati célra szánt tápszer hatásosságának és biztonságosságának vizsgálata céljából krónikus obsruktív tüdőbetegséggel (COPD) és a cisztás fibrózissal (CF) kapcsolatos alultápláltság diétás ellátása
Kérelmező: Medifood Hungary Innovation Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Rumszauer Ágnes és Dr. Nádasdi Edit
Cím: A szisztémás lupus erythematosus betegségben szenvedő betegek retrospektív vizsgálata Magyarországon
Kérelmező: Janssen Pharmaceutica NV
Vizsgálatvezető: Dr. Nagy György
Cím: Fiatalkori pszichés zavarok rizikófaktorainak vizsgálata
Kérelmező: Vadaskert Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: EU-CAPTURE
Beavatkozással nem járó, keresztmetszeti vizsgálat a kardiovaszkuláris megbetegedés előfordulásának meghatározására 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegeknél, kiválasztott európai országokban
Kérelmező: Gastro-Update Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Lengyel Csaba
Cím: Lifespan: Életmód, prevenció és az Akut Pancreatitis kockázati tényezői (Lifespan: LIFEStyle, Prevention and Risk of Acute PaNcreatitis.) Multicentrikus, nemzetközi, obszervációs, eset-kontroll vizsgálat
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Transzlációs Medicina Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Hegyi Péter
Cím: A prospective, multi- national, multicentre, non- interventional study to evaluate the long term safety of Esmya, in particular the endometrial safety, and the current prescription and management patterns of Esmya in a long term treatment setting – módosítási kérelem
Kérelmező: ICON Klinikai Kutató Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Szeberényi Zsolt
Cím: Félelem és elkerülési magatartás kérdőív validálása magyar nyelven – módosítási kérelem
Kérelmező: Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Simoncsics Eszter
Cím: Molekuláris biomarkerek elemzése az autoimmun betegségek korai diagnosztikájának és kezelésének javítására – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE TTK Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kacskovics Imre
Cím: A HPV prevalencia feltérképezése (populáció- alapú országos felmérés) – módosítási kérelem
Kérelmező: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Kósa Zsigmond
Cím: Budakalász Epidemiológiai vizsgálat – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Merkely Béla
Cím: Az akkulturációs folyamatok az orosz anyanyelvű serdülők körében: A pszichés státusz és az életminőség összefüggései – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: A krónikus HCV fertőzés felismerésének javítása a kórházi informatikai rendszerben generált intelligens üzenetekkel
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Belgyógyászati Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tornai Tamás
2018. október 30-i ülésen elfogadott beszámoló jelentés
Cím: Viselkedésbiológiai rugalmatlanság, mint a fiatalkori kezdetű depresszió rizikótényezője
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Kapornai Krisztina
2018. november 27-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: FERTIlity Sparing Surgery in cervical cancer patients outside controlled trials
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Novák Zoltán
Cím: Oncological outcome after completing or abandoning (radical) hysterectomy in patients with cervical cancer and intraoperative detection of LN positivity trials
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Novák Zoltán
Cím: Cirkuláris RNS-ek vizsgálata endokrin daganatokban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Igaz Péter
Cím: Lymphangioleiomyomatosis (LAM)-ban új terápiás célpontok kutatása
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Pongrácz Judit Erzsébet
Cím: „Fedezd fel mi van a tányérodon” óvodai egészségfejlesztő program
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bárdos Helga
Cím: “Safe Fall- Safe Schools” (Biztonságos esés- biztonságos iskolák”)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Ács Pongrácz és Dr. Morvay-Sey Katalin
Cím: Magyarországi Spinális izomatrophia (SMA) és Duchenne/Becker izomdystrophia (DMD/BMD) betegeket reprezentáló betegadatbázis létrehozása nemzetközi együttműködéssel (TREAT-NMD- Assesment and treatment of Neuromuscular Diseases)
Kérelmező: Chiltern International Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Herczegfalvi Ágnes
Cím: A magzatfejlődés pszichés védőfaktorai és rizikótényezői
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Kövi Zsuzsanna és Dr. Elekes Tibor
Cím: Pszichobiológiai Andrológiai Vizsgálat
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Kövi Zsuzsanna és Dr. Osváth Tibor
Cím: “Intrauterin kötődés védő- és rizikófaktorai”
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Kövi Zsuzsanna
Cím: Császármetszés és az antidepresszánsok fogyasztása Magyarországon
Kérelmező: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományos Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bíró Anikó
Cím: Bőrbeszéd – A kötődés és az érzelemszabályozás vizsgálata atópiás ekcémával élő – módosítási kérelem
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Molnár Emese és Dr. Szili Ilona
2018. november 27-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: OVERTENS – Beavatkozással nem járó vizsgálat a vérnyomás célértéket el nem érő hipertóniások arányának felmérésére, az orális antidiabetikumokkal kezelt, de nem megfelelő glikémiás kontrollal bíró T2DM betegek között Magyarországon
Kérelmező: AstraZeneca
Vizsgálatvezető: Dr. Lengyel Csaba
Cím: Beavatkozással nem járó vizsgálat krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek 24 óra alatt jelentkező tüneteinek felmérésére – ASSESS 2
Kérelmező: Berlin-Chemie / A. Menarini Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Somfay Attila
2018. december 18-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Diabeteses betegek kardiovaszkuláris rizikócsökkentő programja (Beavatkozással nem járó adatgyűjtés -NIT)
Kérelmező: Richter Gedeon Nyrt.
Vizsgálatvezető: Dr. Vértes András
Cím: SWOT elemzés az ápolók szerepéről az interprofesszionális gyógyszeres terápiában 14 európai országban: kvalitatív kutatás
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Oláh András
Cím: A gyógyító képzelet tréning pszichoszociális hatásvizsgálata
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Gergely Sándor
Cím: A pedagógusok életminősége, különös tekintettel a mentális egészségre
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Tobak Orsolya
Cím: A dializált betegek életminőségét és életminőséggel korrigált életévét (QALY) befolyásoló faktorok vizsgálata a magyarországi dializált betegpopulációban
Kérelmező: Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lám Judit
Cím: A Tudatos Jelenlét Alapú Kognitív Terápia hatékonyságának vizsgálata funkciókárosodással járó stroke-on átesett páciensek körében
Kérelmező: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Stroke utáni Rehabilitációs Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Fazekas Gábor és Dr. Udvardi Veronika
Cím: Allergiával, ill. légúti betegségekkel kapcsolatos egészségügyi és környezeti adatok adatbányászati módszerekkel való elemzési lehetőségeinek kutatása, rejtett összefüggéseinek feltárása
Kérelmező: CompuTrend Zrt.
Vizsgálatvezető: Dr. Bánfi Andrea
Cím: Személyiségek és hangulatzavarok
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Kövi Zsuzsanna és Dr. Osváth Péter
Cím: Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata: Protektív- és rizikófaktorok az addikciós folyamatok hátterében (fiatal felnőtt populációban)
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Demetrovics Zsolt
Cím: A szégyen szerepe krónikus megbetegedéssel küzdők kezeléssel való együttműködésében
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Vizin Gabriella
Cím: A Raynaud Condition Score adaptálása és validálása magyar nyelvre
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kumánovics Gábor
Cím: A bizonyítékokon alapuló orvoslás gondolatkörének a megjelenése az orvosi- és egészségtudományi képzésben (kérdőíves felmérés)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Magyar Cochrane Tagozat
Vizsgálatvezető: Dr. Lohner Szimonetta
Cím: Diagnosztikus és terápiás célpontok azonosítása rosszindulatú tumorokban és kapcsolt folyékony biopsziákban
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss András
Cím: A természetes testnyílásokon keresztül történő specimen- eltávolítás jelentősége bélendometrózis laparoszkópos kezelésében Életminőség vizsgálata NOSE-colectomia és hagyományos bélreszekció után – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bokor Attila
Cím: A neuropathia előfordulásának és ellátásának nyílt, többközpontú, beavatkozással nem járó, obszervációs vizsgálat – módosítási kérelem
Kérelmező: Wörwag Pharma Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Várkonyi Tamás
Cím: Az állat asszisztált intervenció alkalmazása a rehabilitációban – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Zana Ágnes
Cím: Az adherencia pszichoszociális meghatározói II. típusú diabéteszben – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Stauder Adrienne
Cím: Colorectalis adatbázis létrehozása – módosítási kérelem
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent- Györgyi Albert KK Sebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Lázár György
Cím: A Simonton- tréning otthoni gyakorlását befolyásoló tényezők feltárása – módosítási kérelem
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Szabó Gergely Sándor
Cím: Az adrenomedullin szerepe bronchiolitis obliterans szindrómában
– módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet Mellkassebészeti Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Rényi-Vámos Ferenc
2018. december 18-i ülésen elfogadott beszámoló jelentés
Cím: A kedélybetegségek genomikája és neurobiológiája
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Gyógyszerhatástani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bagdy György